Välkommen till EWT Investing

Välkommen till EWT Investing!

Välj bland följande sektioner:

  • Löpande intra-dag-analyser
  • OMXSPI
    OMXSPI-sektionen innehåller Elliott Wave Theory-baserade tekniska analyser på OMXSPI (ej OMXS30, som inte är lika lämpligt för EWT).OMXSPI-sektionen är på grund av bristande intresse för tekniska analyser (på grund av den långa marknadsuppgången som gör att den vanlige aktiehandlaren inte bekymrar sig för någonting längre) ej längre funktionell på vår svenska hemsida. Istället hänvisar länken till OMXSPI-sektionen på vår internationella hemsida (där OMXSPI-analyser ingår i ett paket med totalt 21 marknader som analyseras veckovis). Analystexterna i den sektionen är på engelska. Paketet kostar bara $25000 per år.
  • S&P 500
    S&P 500-sektionen innehåller Elliott Wave Theory-baserade tekniska analyser på det amerikanska S&P 500 Cash Index.S&P 500-sektionen är på grund av bristande intresse för tekniska analyser (på grund av den långa marknadsuppgången som gör att den vanlige aktiehandlaren inte bekymrar sig för någonting längre) ej längre funktionell på vår svenska hemsida. Istället hänvisar länken till S&P 500-sektionen på vår internationella hemsida (där S&P 500-analyser ingår i ett paket med totalt 21 marknader som analyseras veckovis). Analystexterna i den sektionen är på engelska. Paketet kostar bara $25000 per år.