Villkor för analystjänsten

Villkor för analystjänsten.

 

Dessa villkor har uppdaterats och gäller från och med 2020-01-02. Dessa villkor gäller både privatkunder och företagskunder. Användningen av ordet ”vi” på hela den här sidan avser företaget EWT Investing och all dess personal. På hela den här sidan har termerna ”prenumeration” och ”abonnemang” (och derivat av dessa ord) samma betydelse.

1. Prenumeration hos EWT Investing.

 

1.1 Övergripande beskrivning av tjänsten prenumeration hos EWT Investing.

Prenumerationen innebär att prenumeranten får ett användarkonto med ett specifikt användarnamn och ett lösenord vilket möjliggör inloggning på hemsidan för EWT Investing. Efter inloggning har abonnenten tillgång till:
1) Tillgång till en sektion på hemsidan där analyser av indexen OMXSPI, DAX 30 och S&P 500 läggs upp två gånger per vecka, vanligen på onsdagar och söndagar.

Abonnemanget beställs i perioder om antingen:
– 1 månad (30 dagar). Pris: 406,90 SEK (inkl. moms) per månad.
– 3 månader (90 dagar). Pris: 976,56 SEK (inkl. moms) per 3 månader.
– 6 månader (180 dagar). Pris: 1562,50 SEK (inkl. moms) per 6 månader.
– 12 månader (365 dagar). Pris: 2500 SEK (inkl. moms) per 12 månader.

 

1.2 Regler för hur prenumeration för privatkunder får och inte får användas.

Varje abonnemang är personligt och får inte delas med andra personer. Det enda undantaget är att samtliga medlemmar i ett hushåll får använda sig av ett och samma abonnemang. Personer utanför kundens hushåll får inte använda sig av kundens abonnemang. Kunden har rätt att använda abonnemanget från andra enheter än de som finns i kundens hem, men endast för personligt bruk.

Det är inte tillåtet att dela (att flera personer [och/eller företag] använder samma användarnamn och lösenord) ett abonnemang på flera personer – såvida inte samtliga personer som delar på abonnemanget tillhör samma hushåll.

Det är inte tillåtet för en privatkund att använda informationen från EWT Investing för att hantera ett företags finanser och investeringar. Företag som vill använda vår information skall ha ett företagsabonnemang.

Upphovsrätten för allt material på hemsidan för EWT Investing tillhör EWT Investing eller andra angivna företag och/eller privatpersoner. Allmän information (exempelvis i sektionen Ordlista) är dock ej upphovsrättsskyddad, såvida inte annat anges.

Det är inte tillåtet för företag att i något syfte använda någon information från hemsidan för EWT Investing utan ett företagsabonnemang hos EWT Investing. Företagskunder har olika rättigheter att använda informationen från hemsidan för EWT Investing – rättigheterna baseras på vilket abonnemang företagskunden har – se separat sektion.

Privatpersoner får inte heller sälja information från EWT Investing till något företag eller andra privatpersoner – även om de (säljaren) innehar ett abonnemang hos EWT Investing. Samtliga brott mot dessa bestämmelser anmäls omedelbart (och eventuellt) utan förvarning till svenska polismyndigheter.

Om misstanke uppstår om att en kund/användare använder abonnemanget på otillåtet sätt förbehåller EWT Investing sig rätten att omedelbart frysa eller avbryta abonnemanget, för att sedan (eventuellt) vidta ytterligare åtgärder.

Om EWT Investing anser att brott mot någon regel i denna villkorsdeklaration har begåtts så utreds detta av myndigheter enligt svensk lag (förutom om svensk lag anger att annan lag skall gälla). Om någon felaktig användning inte förelåg återupptas kundens abonnemang som tidigare. Någon ersättning för samtliga eventuella skador/problem som kan ha uppstått på grund av den temporära förlusten av åtkomst till de tjänster som EWT Investing erbjuder, betalas inte ut.

 

1.3 Generella regler för hur abonnemang för företagskunder får och inte får användas.

Varje abonnemang är personligt för såväl fysiska som juridiska personer, och får inte delas med andra personer. Samtliga personer som på företagets uppdrag hanterar företagets finanser, investeringar eller annan finansiell verksamhet har dock rätt att för företagets syften använda företagets abonnemang och inhämta information hos EWT Investing.

Personer som inte är involverade i den finansiella verksamheten hos företagskunden får inte använda sig av företagets abonnemang. Företagskunden har rätt att logga in från flera olika datorer på företaget – men vi vill göra kunden uppmärksam på att samtidig inloggning via flera datorer på EWT Investing’s hemsida inte är möjligt.

 Det är inte tillåtet att dela (att flera företag [och/eller privatpersoner] använder samma användarnamn och lösenord) ett abonnemang på flera företag.

Upphovsrätten för allt material på hemsidan för EWT Investing tillhör EWT Investing eller andra angivna företag och/eller privatpersoner. Allmän information (exempelvis i sektionen Ordlista) är dock ej upphovsrättsskyddad, såvida inte annat anges.

Det är inte tillåtet för företag att i något syfte använda någon information från hemsidan för EWT Investing utan ett företagskonto hos EWT Investing. Företagskunder har olika rättigheter att använda informationen från hemsidan för EWT Investing. Företag får inte sälja vår information till företag eller privatpersoner – även om de (säljaren) innehar ett användarkonto hos EWT Investing. Samtliga brott mot dessa bestämmelser anmäls omedelbart (och eventuellt) utan förvarning till svenska polismyndigheten.

Om misstanke uppstår om att en kund/användare använder abonnemanget på otillåtet sätt förbehåller EWT Investing sig rätten att omedelbart frysa eller avbryta abonnemanget, för att sedan (eventuellt) vidta ytterligare åtgärder.

Om EWT Investing anser att brott mot någon regel i denna villkorsdeklaration har begåtts så utreds detta av myndigheter enligt svensk lag (förutom om svensk lag anger att annan lag skall gälla). Om någon felaktig användning inte förelåg återupptas kundens abonnemang som tidigare. Någon ersättning för samtliga eventuella skador/problem som kan ha uppstått på grund av den temporära förlusten av åtkomst till de tjänster som EWT Investing erbjuder, betalas inte ut.

1.3.1 Regler för Abonnemang för egen förvaltning av företagets kapital.

En företagskund som har tecknat ett ’Abonnemang för egen förvaltning av företagets kapital’ har rätt att använda informationen på vår hemsida för att fatta placeringsbeslut gällande företagets kapital. I detta arbete får ett obegränsat antal av företagets anställda använda företagets användarkonto – såvida hantering av företagets finanser ingår i de(n) anställdas(-es) normala arbetsuppgifter.

Företag som tillhandahåller tjänster inom finansiell rådgivning eller (extern) fondförvaltning eller dylika finansiella tjänster har inte rätt att teckna denna abonnemangsform. Notera att om företagets fondförvaltning eller finansiella rådgivning är intern (exempelvis till anställda) eller om fond- och kapitalförvaltning är intern så är företaget godkänt för detta abonnemang.

1.3.2 Regler för Abonnemang för finansiella rådgivare (och rådgivningsföretag).

En företagskund som har tecknat ett ’Abonnemang för finansiella rådgivare’ har rätt att använda informationen på vår hemsida för att 1) fatta placeringsbeslut gällande företagets kapital samt 2) använda informationen från vår hemsida för att ge finansiell rådgivning till sina privat- och/eller företagskunder samt 3) använda informationen från vår hemsida för att fatta investeringsbeslut på uppdrag av de egna privat- och/eller företagskunderna, dock ej fondförvaltning. I arbetet med någon eller samtliga av de föregående punkterna får ett obegränsat antal av företagets anställda använda företagets användarkonto – såvida hantering av företagets finanser och/eller finansiella verksamhet och/eller tillhandahållandet av tjänster som räknas in under finansiell rådgivning ingår i de(n) anställdas(-es) normala arbetsuppgifter.

2. Betalningsvillkor.

2.1 Ångerrätt vid beställning.

Då prenumerationen innehåller nedladdningsbart innehåll, samt är av prenumerationstyp med daterade utgivningar och uppdateringar, så gäller inte ångerrätten.

2.2 Inbetalning av abonnemangskostnaden.

Hela abonnemangskostnaden ska inbetalas vid ett och samma tillfälle. För närvarande kan kunden betala med kreditkort via den välkända betalningsprocessorn Stripe.

Om inbetalningen är försenad kan kundens användarkonto omedelbart frysas, se sektion 2.3. Normalt sett har detta dock ingen betydelse, då kontot aktiveras omedelbart då betalningen är godkänd.

2.3 Försenad inbetalning av abonnemangskostnaden.

EWT Investing förbehåller sig rätten att vid försenad inbetalning av abonnemangskostnaden,  frysa (deaktiveras) abonnemanget. Detta innebär att kunden inte längre kan logga in, men kundens användarnamn och uppgifter sparas i våra databaser för att snabbt kunna aktiveras då abonnemangsavgiften betalas in. Observera att nedräkningen av kvarstående tid på abonnemanget fryses också, så kunden förlorar inte några dagar på abonnemanget då det är deaktiverat.

Då kortbetalningar ibland kan ta lite tid att processa fullständigt, så kan kundens abonnemang vid kortbetalning, börja fungera omedelbart, utan att betalningen har bekräftats gått genom. Om valideringen tar oväntat lång tid kan kundens abonnemang sluta att fungera igen efter en dag, om betalningsvalideringen drar ut på tiden (dröjsmål på mer än en dag är dock ovanliga). När betalningen är validerad börjar kundens abonnemang fungera igen.

EWT Investing förbehåller sig rätten att överlåta fodringar till tredje part.

2.4. Förlängning av prenumeration.

Kreditkort: Abonnemang som startades med kreditkort förnyas automatiskt om kunden inte har valt bort detta.

 

3. Dataleveranser och externa leverantörer av data.

De externa dataleverantörer som EWT Investing anlitar kan inte hållas ansvariga för de analyser som EWT Investing gör med respektive leverantörs data. EWT Investing adderar bland annat markeringar, bokstäver, siffror och förklarande text till den externa datan – och dessa additioner klassas som analys (i meningen ovan).

Diagram (med analyser) som skapas av program som EWT Investing använder är copyrightskyddade och upphovsrätten för analyserna tillhör EWT Investing. Samtliga detaljer (som inte har med diagramdata och analys att göra) i diagrammet som skapas av mjukvaran är copyrightskyddat och upphovsrätten tillhör respektive mjukvaruföretag.

EWT Investing vill göra kunden uppmärksam på att: 1) leverans av indexdata kan upphöra, 2) leverans av aktiedata kan upphöra – sådana händelser är utanför vår kontroll.

 

4. Allmän information om handel med finansiella instrument och värdepapper.

EWT Investing vill göra kunden uppmärksam på en del aspekter av handel med finansiella instrument och värdepapper i allmänhet.

1. Handel med finansiella instrument och värdepapper innebär alltid ett risktagande – det finns inga garantier för att ditt investeringskapital kommer att vare sig öka i värde, minska i värde eller vara oförändrat över tiden.

2. EWT Investing rekommenderar kunder att glömma bort termen ”fondsparande” som många banker och andra finansiella institutioner använder sig av. Den korrekta termen är ”fondinvesterande” eller ”fondrisktagande” . EWT Investing rekommenderar kunden att inte låta sig invaggas i falsk säkerhet och tro att namnet på en investeringsform indikerar dess verkliga funktion eller beteende. Detsamma gäller andra former av ”sparande”. Tekniskt och teoretiskt sett är inte ens en ett bankkonto 100%-igt säkert.

3. EWT Investing rekommenderar kunder att inte riskera kapital de inte har råd att förlora.

4. EWT Investing rekommenderar kunder att vara försiktiga med att handla med lånade pengar, eller att belåna sin depå för handel. Det kan vara lönsamt om man vet vad man gör, men risken är högre.

5. EWT Investing rekommenderar kunden att alltid ha alla applikabla skatter, courtage och andra avgifter i åtanke vid värdepappershandel – och speciellt då kunden beräknar en eventuell vinst vid investering.

EWT Investing vill också göra kunden uppmärksam på vår ansvarsfriskrivning (disclaimer):

Disclaimer: Samtlig information som tillhandahålls på någon av EWT Investing’s internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.
EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt – dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

 

5. Övriga villkor.

5.1 Beställarens/abonnemangsinnehavarens ålder.

För att få teckna och inneha ett abonnemang hos EWT Investing krävs det att beställaren är myndig. EWT Investing gör dock ingen aktiv kontroll av beställarens ålder utan anledning. Den som inleder en prenumeration anger härmed att han/hon är myndig och får lov att ingå avtal.

EWT Investing tar överhuvudtaget inget ansvar för investeringsbeslut som har tagits med stöd av information som vi har levererat, och detta gäller oavsett beslutsfattarens/investerarens ålder.

5.2 Användning av kunduppgifter.

Kunduppgifter lagras i en av våra databaser för fakturerings- och bokföringsändamål. Dessa kunduppgifter kan kunden be att få raderade genom att skriva till oss på info @ ewtinvesting.se (ta bort mellanslagen). Kunduppgifterna är endast de som kunden själv har angivit i beställningsformulären, och innefattar inte kreditkortsuppgifter, då dessa endast hanteras av banken Stripe om kunden har valt att betala med kreditkort.
Kunduppgifterna skänkes/lämnas/säljs aldrig vidare till tredje part, såvida inte tredje part har en lagstadgad rätt att ta del av uppgifterna (i princip endast myndigheter). Om sådan förfrågan skulle komma från tredje part så kommer EWT Investing att söka kundens explicita tillstånd att lämna ut uppgifterna, det enda undantaget är om tredje part är en myndighet som agerar med stöd av svensk lagstiftning.

5.3 Support.

EWT Investing tillhandahåller endast support via e-mail. Adressen som används för supportärenden är för närvarande info @ ewtinvesting.se (ta bort mellanslagen). EWT Investing lämnar inte någon längsta svarstid, men vi arbetar skyndsamt för att lösa alla problem.

5.4. Semesteruppehåll och ledighet.

EWT Investing arbetar normalt sett utan hänsyn till vanliga helgdagar. Personalen på EWT Investing kan dock ta ut semester när som helst under året. Om personal som är involverad i analyserna tar ledigt så förlängs kundernas abonnemang automatiskt för att kompensera för bortfallet av nya analyser under semesterperioden.

EWT Investing eftersträvar att alltid i god tid meddela kunder om semesterperiod längre än 3 dagar. Detta gäller dock inte då personalen måste ta ledigt på grund av oförutsedda händelser som olycksfall eller andra personliga skäl.

5.5 Tidpunkt för analysuppdateringar.

Tidpunkten på dygnet för analysuppdateringar är för närvarande inte fastställd, på grund av ändrade arbetsförhållanden.

5.6 Överlåtelse.

Vid tillfälle av försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av EWT Investing’s aktiviteter eller aktiver, är EWT Investing berättigat att helt eller delvist överlåta kundens abonnemang samt EWT Investing’s rättigheter och förpliktelser i enlighet med dessa affärsvillkor till tredjepart utan kundens samtycke.

5.7 Ändring av villkoren för tjänsten.

Dessa affärsvillkor kan ändras av EWT Investing med ett varsel på 0 dagar.

5.8 Fel hos tredjepart och force majeure.

Utöver ovannämnda är EWT Investing aldrig ersättningsskyldigt vid tillfälle av att avbrytelser, driftstörningar, fel, skador m.m. har orsakats av förhållande som är utanför EWT Investing’s kontroll härunder även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (härunder även EWT Investing’s egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch, andra force majeure incidenter m.m.

5.9 Lagval och domsrätt.

Eventuella tvister och oöverensstämmande skall avgöras vid vanlig svensk domstol enligt svensk lag (med undantag för svensk lags regler om lagval).