Tekniska Analyser intra-dag

Stockholmsbörsen (OMXSPI) och New York-börsen (S&P 500)

Information om intra-dag analyserna.

Härunder hittar du löpande tekniska analyser på indexet OMXSPI (för Stockholmsbörsen) och S&P 500-indexet för New York-börsen. Analyserna publiceras vanligen mellan 12:00 och 15:30 på tisdagar och fredagar.

Dessa analystrådar kräver en aktiv prenumeration för åtkomst i realtid (och du måste ha godkänt villkoren i popup-rutan och/eller sidfoten för att få läsa dem). Om du inte har en aktiv prenumeration kan du endast läsa analyserna med 30 dagars fördröjning.

2018 – ännu ett år av outperformance gentemot OMXSPI.

God afton,

På årets sista dag har det blivit dags att summera årets handelsresultat och jämföra det mot börsen. 2018 var ett dåligt börsår för den genomsnittlige investeraren och tradern; under 2018 föll det svenska börseländet OMXS30 med -10,67%, om vi räknar in utdelningar föll eländet kring -7,5% på ett ungefär.

Min portfölj steg istället med +12,65%, vilket innebär att jag återigen inte bara fick en överavkastning jämfört med börsen, utan att jag dessutom alltså återigen fick ett hyfsat plusresultat.

Min portfölj består dels av utdelningsaktier som jag sällan säljer, samt indirekt råvaruexponering via relaterade aktier, samt handel av index (under 2018 uteslutande OMXS30 och S&P 500) via ETF:er och derivat.

Jan Malmberg @ EWT Investing versus OMXS30, 2018.

Ovanstående screenshot från min ISK på Nordnet, via Shareville, visar hur avkastningskurvan såg ut under årets gång. Jag har som vanligt censurerat bort mitt namn och mitt användarnamn, då jag inte eftersträvar följare på Shareville.

Min portfölj genomled 2 stycken drawdowns under året. Den första inträffade i januari 2018, då jag var mycket säker på att en nedgång skulle inträffa, och blankade tungt medan börsen steg som en raket, inför det stup som senare skulle komma. Denna drawdown var inget större problem eftersom att jag var 100% säker på att jag hade rätt på kortare sikt, och tog medvetna temporära tapp på negativa positioner, vilka ju sedan blev belönade kort därefter.

Jag lyckades sedan trixa upp portföljen till cirka +11% en bit in i juli, innan årets andra drawdown inträffade.

Vad som hände från början av juli och någon månad framåt, var att jag var säker på att marknaden skulle uppåt en bit på kort sikt, vilket jag valde att blanka mot, då jag var mycket säker på att det skulle bli en nedgång därpå, vilken utlöstes först något senare under året än vad jag trodde på då.
Det jag inte hade räknat med var att okunniga småsparare och även diverse ”professionella” aktörer (hedgefonder, med mer, vilka med mycket få undantag gjorde ett uruselt 2018 tillsammans med det vanliga ”long only”-folket) hade tänkt driva upp börskurserna så högt igen i en ny helt onödig excess – och alltså visa att de inte lärde sig någonting av Januari-Februari-läxan från samma år (!).
Därmed straffades min portfölj under de kommande tre månaderna, och hamnade ett tag faktiskt på minus för året. Helt tack vare att okunniga amatörer av olika slag drev upp marknaden alldeles för högt.

Marknaden har inte alls ”alltid rätt”, som många påstår eller tror sig veta. Marknaden har nästan alltid fel, särskilt i topp- och bottenlägen, och de flesta som har kapital investerat på börsen har ingen aning om någonting och saknar strategier. Därför fylldes börsbubblan en gång till, inför den rejäla omgång av problem som hopades, och utlöste nästa större utförslöpa…

…som inleddes i oktober. Min portfölj vände därikring starkt uppåt under de kommande månadernas börsnegativitet, och avslutade sedermera börsåret 2018 straxt under ATH.

Trots att juli-oktober-drawdown:en berodde på amatörer och lustigkurrars köpvilja, så gjorde jag själv några regelrätta tradingfel. De är:

  • Jag satte ej stoploss på en aktie utan utdelning, som föll från cirka +20% till -20% som lägst.
  • Jag satte ej stoploss på en aktie med blygsam utdelning, som föll från cirka +15% till -10% som lägst.

Dessa två tradingmisstag kostade min portfölj ungefär +2-3%-enheter (svårt att säga exakt då jag inte vet vad jag hade gjort därpå, om jag inte hade gjort dessa fel utan istället likviderat mina positioner i tid).

Trots dessa fel och brister så avslutade jag ändock alltså året med ungefär +15-20% överavkastning mot de svenska aktieindexen (utdelningar inräknade), och ett positivt resultat om +12,65%. Nu behöver jag inte jaga avkastning under 2019, vilket placerar mig i ett riskhanteringsmässigt bra och avslappnat läge.

Är det smart att klandra det övriga börsfolket för en drawdown, kanske någon frågar sig? Svaret är, ja, om man har gjort sin research rätt, så är det hållbart. För då kan man ta stora positioner och göra stora och säkra vinster på att det övriga börsfolket har fel. Hur vet man att man själv har rätt då? Svaret är att det vet man inte, man måste ha hållit på med detta länge, och vara villig att göra analysarbete sent in på natten om så krävs, och vrida och vända på Elliott Wave-strukturer som marknaden skapar i timmar om så krävs. De flesta har inte den disciplinen eller förmågan att gå emot strömmen, och då är attityden att ”resten av marknaden har fel och är idioter” farlig, eftersom att man då inte gör det analysarbete som krävs för att lyckas med en sådan förhållning.

Hade du som läser detta tjänat pengar på mina analyser under året? Det är svårt att säga, men förmodligen hade du gjort det. Man kan dock slå sönder sin portfölj med för stor exponering i derivat och optioner av olika slag, och då bli straffad under en drawdown-period. Så svaret kan omöjligt vara att du garanterat hade tjänat pengar på att vara prenumerant på den här sidan. Men förmodligen hade du gjort det, och du hade kanske till och med tjänat mycket mer än vad jag själv gjorde i slutändan.

Lycka till under 2019, och gör dig själv en tjänst och prenumerera på en analystjänst som faktiskt går plus även under dåliga tider, alltså, den här analystjänsten du just nu besöker.

2018-12-28 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI har kanske avslutat våg <c> neråt, och kan då vara i inledningsskedet av en större rörelse uppåt. Det kan vara så att indexet har bottnat ut en stor 4:e-våg, och ska uppåt i en 5:e-våg. Med andra ord, jag tror nu något mindre på det fortsatta nedgångsscenariot, men Januari 2019 kommer att visa om jag har rätt eller fel med mina nya teorier.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 har studsat uppåt rejält de senaste två dagarna, och kan ha avslutat våg <c> neråt. Dock ser uppstudsen hittills ut som bara en ABC-formation, och därmed kan en rejäl fortsättning neråt vara på väg inom kort, det återstår att se under Januari 2019 vad som gäller. Det finns dock goda möjligheter till en signifikant fortsättning uppåt härifrån.

S&P 500 15 MIN

2018-12-21 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

Jag har bytt långsiktig uppfattning om OMXSPI, och jag tror att indexet befinner sig i slutskedet av en stor 4:e-våg, och att indexet inom kort kommer att inleda en stor 5:e-våg uppåt. OMXSPI bör befinna sig i sluttampen av våg <c> neråt. En substantiell rekyl upp mot i första hand 555-området bör inledas inom några handelsdagar.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 bör vara i slutet av våg <c> neråt, och indexet bör inom kort inleda en uppåtrekyl mot i första hand 2650-området.

S&P 500 15 MIN

2018-12-18 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att fortsätta med det korrektiva mönstret, och kan inom kort göra våg {C} av <II> uppåt. Det tekniska läget har försämrats avsevärt på sistone, och det kan även vara så att våg <III> redan har inletts, i så fall blir nästa uppgångsfas bara en liten C-våg uppåt mot 550-555 på ett ungefär, innan marknaden rasar rakt utför i våg <III>:s starkaste fas. Högriskläget består således tills vidare.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att fortsätta med det jag tror är slutskedet av våg {B}, men, indexet måste nu inom kort avsluta våg {B} och ta mer kraft uppåt för att vågräkningen ska vara trovärdig. Våg {C} måste inom kort sätta av mot åtminstone 2750-området. Annars pågår någonting annat. På allt annat än kort sikt är risken för fortsatta nedgångar hög. Men den långsiktigare prognosen kan komma att bli mer positiv när/om en eventuell uppåtrörelse härifrån inleds och om den kan återta vissa kritiska nivåer på uppsidan. Tills vidare bör man vara försiktig.

S&P 500 15 MIN

2018-12-14 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI är förmodligen kvar i våg {C} men formationen ser inte ut att bli en stark vanlig impuls, utan kanske snarare en Ending Diagonal Triangle, som bör sluta något högre, men bör följas av våg <III> starkt neråt därpå. Detta förblir med andra ord ett högriskläge, även om det kan finnas lite uppsida kvar mot 565-585 innan våg <II> är slut.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att fortsätta med våg {B} längre än väntat, men bör inom kort vända uppåt i våg <II>. Den mycket kraftiga vågen <III> neråt bör dock inledas inom en inte alltför avlägsen framtid, varvid detta förblir ett högriskläge, oaktat en eventuell mindre upprekyl.

S&P 500 15 MIN

2018-12-11 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI förefaller ha inlett våg {C} av <II> uppåt, och bör fortsätta netto uppåt mot 560-585-spannet på ett ungefär under den närmaste tiden. Men inom en inte alltför avlägsen framtid bör våg {C} slutföras som en komplett impuls, och då följas av våg <III> starkt neråt, vilken bör ta indexet ner mot 400-nivån.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 bör ha slutfört våg {B} nu, och bör inom kort inleda våg {C} av <II> uppåt. Våg {C} bör avsluta våg <II> någonstans under 2810-området, och därefter bör våg <III> starkt neråt inledas. Våg <III> bör ta S&P 500 ner mot och kanske under 2000-området.

S&P 500 15 MIN

2018-12-07 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att vara i slutskedet av våg {e} av {B}, vilken dock kan behöva dippa ner under 529-området innan våg {B} är helt klar. Därpå bör våg {C} uppåt följa, vilken kan komma att röra sig mot cirka 560-585-spannet, exakt högt inom detta spann är tills vidare väldigt svårt att säga.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 verkar vara i slutskedet av våg {e} av {B}, och bör inom kort vara klar med hela {B}-vågen, vilken bör följas av någon slags våg {C} uppåt. Våg {C} vilken bör avsluta våg <II>, kan nå 2740-2800-området. Våg {C} bör ej överstiga 2810.

S&P 500 15 MIN

2018-12-04 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

Det är nu tveksamt om OMXSPI verkligen har slutfört våg B, eftersom att indexet vänt neråt de senaste dagarna utan att en komplett impulsiv struktur för våg C går att skönja. Det verkar därmed som att våg B blir mer utdragen än tidigare väntat, och den nuvarande markeringen kommer troligen att få flyttas framåt en bit inom kort.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 har också vänt neråt från mitt målområde för våg C, men, innan en komplett impulsiv struktur går att skönja för den förmodade C-vågen, och det är sannolikt så att våg B förlängs mer än vad jag först hade räknat med. Någonting i stil med de nuvarande markeringarna för våg B och C är sannolikt att vänta.

S&P 500 15 MIN

2018-11-30 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att fortsätta med våg C av <II> uppåt. Indexet bör passera 560 nästa vecka, men har kanske gjort klart merparten av våg C nu. Det tidigare målområdet 580-585 ser en aning mindre aktuellt ut efter veckans handel, men kan kanske bli aktuellt alltjämt. Inom en inte alltför avlägsen framtid bör OMXSPI toppa ut, och inleda våg <III> neråt.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att ha gjort klart merparten av våg III av C vid det här laget, och bör inleda våg IV av C neråt inom kort, förmodligen i början på nästa veckas handel. Våg V av C uppåt kvarstår därpå. Indexet bör toppa ut våg C under 2810-området. Inom kort bör en rejäl våg 3 neråt inledas.

S&P 500 15 MIN

2018-11-27 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God dag,

OMXSPI befinner sig gissningsvis i våg C uppåt av <II> uppåt, vilken bör utsträcka sig mot 580-585-området på ett ungefär. Nästa bekräftelse på detta erhålls om 560 återtas.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 har kanske avslutat en B-våg neråt häromdagen, och bör då vara i de inledande skeendena av våg C uppåt, vilken bör gå mot 2800-området men inte förbi 2810.

S&P 500 15 MIN