Kategoriarkiv: Elliott Wave Theory

2018-05-18 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI singlar idag helt omotiverat upp genom 591-området, vilket slår sönder delar av min kortsiktiga vågräkning, vilket jag har varnat för kunde inträffa de senaste dagarna. Istället ser 594+ aktuellt ut – kanske. Även 605+ kan bli möjligt i ett något senare skede. Förändringen rör bara min kortsiktiga syn på marknaden – ej den långsiktiga – och jag räknar fortsatt med en mycket stark nedgång inom kort. (Tydligen fanns det dock mer sparkapital som ville köpa sig in riktigt dyrt än vad jag hade räknat med initialt.)

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser svagt ut, och dagens handel kan bli avgörande för att klarlägga om hela våg {B} är slut eller om vi bara är i våg (2) neråt just nu. Jag har i skrivande stund inget bra svar på den frågan.

S&P 500 3 MIN

2018-05-17 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

Aktiebörserna kör ett ”chicken race” mot de stigande USA-räntorna. 10Y-UST:s inledde dagens handel över 3,11%, men det har ännu inte fått någon större effekt på USA-terminerna, och ej heller på Stockholmsbörsen, som handlas uppåt hittills idag. Alla aktörer är sett till kapitalflöden fortsatt övertygade om att allting är jättebra och att börserna är osänkbara. Detta trots att skuldsättningen i världen är på ATH. Hur det ska gå ihop med stigande räntor bekymrar sig ingen om.

OMXSPI har ännu inte avgjort frågan om hur man ska se den pågående triangeln, och jag avvaktar ett brott av antingen 581 för negativa signaler, eller en kortsiktig formation som talar för mer uppsida för en positiv signal.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 gav under gårdagens handel vissa positiva signaler, och det börjar luta åt att min hittillsvarande bedömning av våg {B} är fel någonstans. I så fall kan mer uppsida kvarstå innan våg {B} toppar ut helt. Jag hoppas att dagens handel klarlägger saker och ting för mig.

S&P 500 3 MIN

2018-05-16 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI har skapat en triangelformation de senaste dagarna, och det luriga är att jag kan argumentera för förekomsten av en sådan formation på den här platsen i vågmönstret, både i det positiva och negativa scenariot. Därmed kvarstår det kortsiktigt osäkra läget, och innan 581 eventuellt bryts så är det markerade negativa scenariot ej bekräftat.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser en aning svagare ut än OMXSPI, och indexet har kanske avslutat våg {B} enligt markeringarna. Men innan 2688 eventuellt bryts genom bör man ha en viss skepsis till det negativa scenariot även i S&P 500.

S&P 500 3 MIN

2018-05-15 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

Det är aningen oroligt på finansmarknaderna efter att amerikanska statsobligationer dumpas, med stigande räntor som följd. 10-Year US Treasuries är i skrivande stund på nya formationslägsta. Marknaden börjar kanske återigen oroa sig för räntenivåerna, och därmed kan nästa urblåsning eventuellt vara i sin linda.

OMXSPI handlas korrektivt idag, och än så länge överlever mitt negativa scenario. Dock har ju som tidigare konstaterat inte ens 581 brutits genom och man bör inte kantra för starkt åt det ena eller andra hållet här, ur en riskhanteringssynvinkel.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 färdigställde möjligen våg V av 5 igår, men det är inte bekräftat ännu, och vi får se vad dagens inledande handel bjuder på. Men visst, det finns en möjlighet att hela våg {B} har avslutats nu.

S&P 500 3 MIN

2018-05-14 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

OMXSPI backar tillbaka idag, och min föreslagna vågräkning har kanske klarat sig även om det såg nära ut förra veckan. Men – 581 har inte förlorats ännu, och därmed är faran inte över för det omedelbart negativa scenariot. Och efter 581 behöver även 576.10 passeras för att förstöra en sista positiv tolkning som går att få fram. Skulle dessa två nivåer passeras så stärks min föreslagna vågräkning kraftigt, och det mesta pekar då på att (minst) botten som sattes under Februari ska slås ut.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 förefaller vara i våg IV eller V av 5, och indexet har troligen inte avslutat våg [c] ännu. Jag tror att S&P 500 ska till 2740-2745 för att färdigställa våg [c], men då merparten av våg [c] förmodligen är avklarad vid det här laget så är Risk/Reward på den positiva sidan inte särskilt bra för tillfället. Efter att våg {B} är avklarad bör S&P 500 gå ner mot 2400-2425 i våg {C}.

S&P 500 3 MIN

2018-05-11 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI handlas neråt idag, och än så länge har min vågräkning överlevt, då 591-området inte har förlorats eller ens testats under dagens handel. OMXSPI har därmed kanske toppat ut våg <V>. Men indexet måste passera 581 för att börja stärka detta scenario. Innan så sker, så kvarstår möjligheten att OMXSPI ska göra ett sista utbrott upp över 600-området.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 tuffar på uppåt i vad jag tror är slutskedet av våg {B}. Indexet bör inom kort toppa ut och inleda våg {C} neråt mot 2400-2425-området.

S&P 500 3 MIN

2018-05-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

Det blir en rejält sen uppdatering idag, då jag inte fick fram någonting vettigt i TA-väg i förmiddags innan börsen stängde.

OMXSPI är mycket nära att slå sönder det mest omedelbara negativa scenariot jag har. Om OMXSPI går över 591-området under fredagens handel, så ändras det negativa scenariot avsevärt, och OMXSPI kan då gå så högt som 620-området innan våg <C> avslutas. Men om OMXSPI istället fortsätter neråt då handeln återupptas på fredagen, så finns det fortfarande en chans till en omedelbar avslutning på våg <C>. Men det ser efter de senaste dagarnas hyperemotionella och helt omotiverad köpfest, snarare ut som att börsens svagaste aktörer tänker bjuda på en ny ohållbar topp någonstans över 600.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 har gapat uppåt en aning idag, och verkar vara kvar i C av [e]. Här verkar ingenting dramatiskt ha inträffat, och jag tror tills vidare att våg {B} pågår och bör vara klar inom kort och då följas av en rejäl nedgångsfas mot 2400-2425-området.

S&P 500 3 MIN

2018-05-07 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

OMXSPI verkar vara i våg <V>  uppåt, som har infriat sitt minimikriterium, men ändock bör ha en del uppsida kvar härifrån. Det är ganska troligt att våg <V> passerar 584-området inom kort.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 bör vara i våg C uppåt alltjämt – dagens handel bör utvisa hur mycket uppsida det kan tänkas vara kvar i våg C. Minimikriterierna för våg C är dock redan uppfyllda.

S&P 500 3 MIN

2018-05-04 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI verkar alltjämt vara kvar i våg <IV> neråt, efter att förmiddagens upprekyl verkar ha misslyckats. Tills vidare tror jag dock att våg <V> uppåt påbörjas inom kort, och att våg <V> då bör gå mot minst 581 och kanske snarare mot 584+. Skulle 573-området förloras, så har jag dock gjort något slags fel i 3-minuters, av oklar sort, och eventuellt uteblir då ett avancemang mot 584.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara kvar i ABC-formationen som har pågått de senaste dagarna, notera ändringen av våg B:s utsträckning. Inga säljsignaler passerades under gårdagen, men läget ser fortsatt dystert ut, och jag tror tills vidare på ett rejält utbrott neråt i S&P 500 inom kort.

S&P 500 3 MIN

2018-05-03 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI verkar handlas neråt i våg <IV>. Indexet bör inom kort ha slutfört våg <IV>, och då kvarstår våg <V> uppåt. Våg <V> behöver inte bryta genom 584-området utan kan sluta med en lägre topp – men det mest sannolika är ändå ett avancemang till mot 584-området för att avsluta hela våg <C>. När våg <C> sen är klar, så väntar jag mig en mycket stark vändning neråt.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser riktigt svagt ut, och håller kanske fortfarande på med våg [V] av [C] faktiskt, som i så fall avslutas genom en sidledes formation. Detta ser allt mer troligt ut. Men oavsett så ser jag möjligheter till en rejäl fortsättning nedåt inom kort i S&P 500. Ett brott av Februari-botten och ett test av 2400-2450-området ser jag som alltmer sannolikt på några veckors sikt.

S&P 500 3 MIN