Kategoriarkiv: Elliott Wave Theory

2018-02-23 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

I OMXSPI har jag valt att anta ett lite annorlunda scenario för OMXSPI upp till veckodiagrammet. I detta scenario blev våg -IV- en längre Flat-formation som tog slut vid senaste botten. I så fall är våg -V- pågående fortfarande. Det stämmer bättre överens med marknadens löjliga fyndköpsstyrka, där alla fundamentala problem (exempelvis att all ”tillväxt” de senaste åren försvinner om man justerar ut den samtidiga kreditökningen) helt förbises av marknadens mest okunniga aktörer som dippköper ”billiga” aktier inför vad som troligen blir en enorm urblåsning (värre än den senaste nedåtköraren).

Så, våg -V- pågår fortfarande. Dess inledande vågor från botten i början på februari är allihop korrektiva, vilket har reducerat förutsägbarheten på kort och medellång sikt radikalt.  Gå till OMXSPI-sektionen för att se en analys på flera tidshorisonter.

På kortare sikt i 3-minuters, verkar våg {Y} uppåt pågå. En stigande sekvens av sammanlänkande komplexa korrektioner pågår alltså som en del av vad jag just nu tror är våg <C> av -V-, och denna våg {Y} blir troligen inte klar förrän i nästa vecka. Jag väntar mig därmed fortsatt viss nettouppsida på kort sikt.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara i våg {2} alltjämt, efter att under gårdagens handel ha tagit bort det extremt osannolika enda negativa kortsiktiga scenariot som fanns då. Kanske formationen tog slut i går, men det återstår att se. Lustigt nog tog S&P 500 ut min signalnivå på 2730 igår, innan pajasindexet vände neråt igen, och som läget är nu får våg {2} ta ut nersida till 2617 om de amerikanska börsligisterna så vill. Men detta möjliga kortsiktiga utfall oaktat så bör våg {3} inom kort sega sig över våg {1}:s topp kring 2758. Våg {3} bör dock bli svagare och kortare än våg {1}.

S&P 500 3 MIN

2018-02-22 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

OMXSPI har fallit genom 568.60, och därmed stärkt vågräkningen i 3-minuters en aning, vilken alltså föreslår att hela upprekylen kan vara över nu. Men jag är fortsatt tveksam till detta; OMXSPI måste nu i så fall gå ner mot och förbi 549-botten med ganska raska kliv, och det är för tillfället fullt med fynd-och-dipp-köpare inne och håller upp kurserna, tillsammans med samma sorts tvångsmässiga neurotiska beteende i S&P 500-terminen, som ju hjälper samma beteende på traven här i Europa. Dessutom åtföljs uppåtrekylen i aktieterminerna åtminstone hittills av en mindre uppåtrekyl i amerikanska 10-års statsobligationer ( = lägre räntor).

Så det är med andra ord tveksamt om jag verkligen har rätt vågräkning i 3-minuters. Det ser rätt ut än så länge, men tyvärr kan korrektiva formationer ibland imitera varandra. Tills vidare är jag därför tveksam till min egen för tillfället favoriserade vågräkning. Vi får se.

OMXSPI 3 MIN

För S&P 500 har jag svårt att få fram en bra vågräkning i 3-minuters, som föreslår att indexet ska ha toppat ut uppgångsfasen redan. Om så har skett, så är det troligen genom en extremt ovanlig formation, markerad i 3-minuters. Men jag tror inte mycket på den, jag tror bara jag har sett ett enda exemplar av den under mina 13+ år av dagligt vågräknande och formationsletande, och jag blir förvånad om detta exemplar av vågor visar sig vara en sådan formation. Teoretiskt möjligt, men i praktiken en extremt ovanlig formation.

Så trots ränteproblematiken, så är jag skeptisk till att S&P 500 verkligen kan ha toppat ut redan. Om 2730 återtas så pågår våg <V> sannolikt fortfarande. Vi får se vad S&P 500 ger för eventuella strukturella ledtrådar under dagens handel.

S&P 500 3 MIN

2018-02-21 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI har hittills följt planen med vågorna {2}, {3} och {4}:s utbredning, och det kan alltså vara våg {5} uppåt som pågår just nu. I så fall bör OMXSPI rycka uppåt en bit, men toppa inom kort. Problemet med denna tolkning är att S&P 500 för tillfället laggar, och om S&P 500 ska göra motsvarande formation, så lär OMXSPI tryckas upp mer än vad våg {5} får bli. Och i värsta fall är de senaste dagarnas triangelliknande formation inte en Terminal Failure, utan kanske en NLT-formation, som förekommer innan stora utbrott uppåt i trendens riktning, i det här fallet då uppåt.

Så även om det ser lovande ut så här långt, med en signifikant topp inom kort, så bör man vara aningen skeptisk till detta fram tills att 566.15 eventuellt bryts. Ett brott där ökar dramatiskt sannolikheten för att jag har rätt, och att indexet då ska rejält ner, mer eller mindre omedelbart.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 handlades igår neråt i vad jag tror är våg {2} (notera att jag har ändrat gradmarkeringen från gårdagens <I>-<II>-följd, vilket saknar praktisk betydelse i 3-minuters). Vågorna {3}-{5} netto uppåt bör kvarstå, och det är detta som gör mig osäker på min kortsiktiga tolkning av OMXSPI. Om min vågräkning stämmer även för S&P 500, så bör det indexet gå mot 2760+ de närmaste dagarna. Men, om jag har gjort fel så kan hela våg <V> vara klar redan vid fredagens topp. I så fall kommer jag att få revidera några av mina Elliott Wave-riktlinjer, något jag inte är främmande för men som jag tror är osannolikt. Om 2617 bryts, så stärks vågräkningen avsevärt, och sannolikheten att S&P 500 ska rejält neråt på sikt ökar avsevärt.

S&P 500 3 MIN

2018-02-20 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

OMXSPI kan vara i våg {3} redan, men man bör tills vidare hålla öppet för att våg {2} kanske inte är helt slut. Bägge vågorna ska vara korrektiva sekvenser, så tills vidare kan man inte med säkerhet säga att {2} är slut. Men kan vara så – och netto så bör ändå våg <c> ha lite mer kvar att göra uppåt, oavsett dessa kortsiktiga oklarheter.

OMXSPI 3 MIN

Baserat på de svaga USA-aktieterminerna, så ser det ut som att våg <II> inleds från starten av dagens USA-handel. Men, våg <III> uppåt bör ändå följa inom kort. Alltjämt finns det en mycket god möjlighet att vi här ser våg <5> bli både en Terminal Failure och en ‘förkortad 5:e-våg’ samtidigt, vilket i så fall innebär att ännu ett brutalt ras ligger nära i tiden. Så, netto väntar jag mig mer uppsida på kort sikt, men som jag ser det är risken mycket hög för en mycket kraftig börsnedgång till inom kort, i så fall troligen värre än den förra episoden, om än kanske inte lika panikartad initialt.

S&P 500 3 MIN

2018-02-19 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

Till att börja med, här är en artikel jag skrev igår med titeln ”The 1000 Most Important Habits of Successful Traders”. Artikeln är en sågning av delar av den enorma mängden trading-tips-spam som förorenar Internet.

OMXSPI handlas segt och korrektivt hittills idag. USA:s aktieterminer backar tillbaka något efter en inledande positiv handel under natten, möjligen pådrivet av att USA:s statsobligationsterminer backar igen ( = stigande räntor).

OMXSPI kan vara i våg {2} neråt om jag inte har helt fel för mig, och bör i så fall handlas i sidled och neråt de närmaste dagarna. Men 556.15 bör dock inte underskridas, om så sker så kan hela våg <2>/<B> redan vara slut, oväntat tidigt. Tills vidare väntar jag mig nämligen mer nettouppsida i våg <c> av <2>/<B> efter att våg {2} är klar – men det större negativa scenariot med en fortsättning rejält neråt framöver är fortfarande mitt huvudspår på annat än någon/några veckors sikt.

Efter våg {2}:s avklarande bör lilla våg {3} uppåt ta vid.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 är visserligen stängt idag på grund av att USA har någon slags helgdag, men några kommentarer följer. Som jag ser det pågår våg <II> neråt (eller påbörjas inom kort), och bör gå ner kanske mot 2680. Men därpå följas av våg <III> uppåt. Notera att detta utgör en viss förändring av min bedömning av vågstrukturen, upp till veckodiagrammet. Så är det med Elliott Wave Theory – precis som med andra analysmetoder (inklusive datorhandel) så finns ej ”fire and forget” om man vill vara framgångsrik i längden. För detaljerna rekommenderar jag ödmjukt och objektivt min egen S&P 500-analyssektion på den här excellenta hemsidan.

Hur som helst – mitt huvudspår är även i S&P 500, en rejäl fortsättning neråt, men min omvärdering av vågorna i S&P 500 medför en kortsiktig förändring, där jag tror på lite mer uppsida, innan en brutal nedåtfas inleds. Notera att i värsta fall ser vi här en Terminal Failure + förkortad 5:e-våg formas samtidigt. I så fall ska nästa impuls neråt med start om någon eller några veckor, förmodligen bli en ännu mer brutal historia än den senaste nedgångsfasen var.

S&P 500 3 MIN

2018-02-16 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

Börsdelinkventerna i Stockholm och New York har lagt sig i mina vågräkningsplaner och kullkastat delar av dem i både OMXSPI och S&P 500, tvingas jag konstatera denna fredagseftermiddag. Nåväl – jag har haft en väldigt bra period överlag de senaste 3 veckorna, och lite vinster får man vara beredd på att lämna igen, kombinerat med lite irritation över vad de andra kombattanterna på aktiemarknadsslagfältet håller på med för dumheter.

I OMXSPI har marknaden sparkat bort stora delar av mitt teoretiserande för våg <b>:s utbredning, och det börjar luta åt att den tog slut tidigare än beräknat, med en mycket ovanlig Extraherande Triangel som slutfas. Irriterande.

Nästa snyting fick jag redan imorse, då OMXSPI behagade bryta sig över gårdagens impulsiva topp, vilket indikerar att rörelsen från markeringen {b} är en lite större impuls än vad jag först trodde, och den pågår troligen fortfarande. S&P 500 kommer idag att närma sig sin 61.8%-nivå, där datorhandlare förmodligen kommer att skapa en liten nedåtrekyl, som jag tror kommer att ge våg [2] i OMXSPI. Men som det ser ut nu väntar jag mig alltså att denna pågående uppgångsfas  – våg <c> – tar slut först möjligen i nästa vecka, på något högre kurser.

Jag väntar mig alltjämt en dramatisk fortsättning neråt men först från något högre kurser.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 har verkligen försökt lura mig på sistone. Men jag tror att jag lyckades få fram vad jag gjorde för bedömningsfel av den senaste nedgångsfasen, och senare idag publicerar jag en lite större analysuppdatering än vanligt i S&P 500-sektionen.

S&P 500 tror jag nu är i en impulsiv formation uppåt, och jag tror numer att nedgångsfasen till botten häromveckan är en ABC-formation.

Som jag ser det hela just nu, så utvecklas en Terminal Failure-formation, som kanske dessutom kommer att bli en förkortad 5:e-våg, och jag väntar mig därmed alltså fortsatt en stor nersida inom en inte så avlägsen framtid. I den bemärkelsen är min analys inte ändrad.

Men däremot tror jag att S&P 500 först kommer att röra sig förbi 2750-området. Möjligen blir till och med ett återtest av 2800 aktuellt.

Våg <I> som jag tror pågår just nu, kan vara klar inom kort, kanske redan under dagens handel, och bör då följas av lilla våg <II> neråt mot 2680. Men därefter väntar jag mig en fortsättning uppåt i våg <III> i nästa vecka.

S&P 500 3 MIN

2018-02-15 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

USA-räntorna rusade rakt uppåt under gårdagens handel, men det har inte hindrat börshumöret. Det var ju trots allt stigande USA-statsräntor som utlöste den senaste utförsäljningsvågen, och då sagda räntor nu är avsevärt högre så är det ”självfallet” ”mycket logiskt” att aktier ska handlas uppåt igen då – tills nästa utförsäljningssmäll kommer, och alla låtsas vara förvånade igen då.

OMXSPI fortsätter uppåt i våg {c} av {B}, men verkar vara i dess våg 4. Med våg 5 kvarstående vad jag kan se så borde det fattas lite kvar uppåt, innan våg {C} av <b> neråt mot 537-542 inleds.

OMXSPI 3 MIN

I S&P 500 har jag kommit fram till att jag troligen har bedömt en formation lite fel, och jag tror istället att S&P 500 just nu är i våg <a> av <2>/<B>. Våg <a> bör närma sig sitt slut, och jag väntar mig inom kort en rörelse ner mot 2580-2600 i våg <b>.

Men därpå bör våg <c> uppåt kvarstå innan våg <2>/<B> är helt klar. (Vågräkningsförändringen har alltså ingen större praktisk betydelse då detta ändå är vad jag väntade mig tidigare.)

S&P 500 3 MIN

2018-02-14 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God förmiddag,

OMXSPI verkar vara inne i vad som allt mer ser ut som våg {B} av <b>, och denna våg {B} har idag färdigställt sina minimikriterier i termer av tid och pris. Formationen {B} kan därmed ta slut närsomhelst, men den får fortgå längre (enligt regel- och riktlinjeverket).

När våg {B} är klar så bör OMXSPI inleda våg {C} av <b> neråt mot 537-542-området.

OMXSPI 3 MIN

Även S&P 500 kan vara i {B} av <b> uppåt just nu, men det kan även röra sig om våg <c> som avslutar hela våg <2>/<B>. Jag lutar mer och mer åt att även S&P 500 bara gör våg {B} av <b> uppåt just nu, och att våg {C} av <b> blir nästa nedgångsfas, som bör inledas inom kort. Våg {B} har redan fullföljt sina minimidistanskriterier. S&P 500-terminerna ser dock positiva ut, så det blir väl förmodligen en positiv inledning idag, och kanske positiv handel hela dagen.

S&P 500 3 MIN

2018-02-12 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

USA-statsräntorna stiger idag igen, med 10-åringen nu kring 2.89%. Det var bland annat de stigande USA-räntorna som utlöste den senaste kraschen, och nu är räntorna alltså ännu högre upp än när kraschen inleddes – trots stora aktiemarknadsnedgångar, så har alltså investerarna inte gått in i obligationer och därmed tryckt ner räntorna. Illavarslande.

Men, emedan triggerpunkten för nedgångsfasen verkar ha legat kring 2.80% på 10Y-UST’s, så har triggerpunkten nu troligen flyttats uppåt en bit, då de mest utsatta aktörerna redan har utsatts för en decimering i mini-kraschen de senaste veckorna. Så, det behöver inte komma en omedelbar reaktion idag bara för att 10Y-UST nu alltså är på 2.89%.

OMXSPI har kanske slutfört hela våg <b> då alla minimikrav är uppfyllda, men, B-vågor inne i Flat-formationer (som detta verkar vara) kan vara väldigt krångliga och utdragna och jag är därmed tveksam till att våg <b> redan skulle vara slut.

För att ytterligare illustrera hur komplicerat det tekniska läget här är, så kan även våg <c> bli förkortad, om våg <2>/<B> blir exempelvis en Double Failure Flat-formation (vilket OMXSPI:s toppformation från Augusti 2017 till Januari 2018 kanske blev). I så fall kan marknaden vara mycket nära att inleda nästa massiva nedgångsfas.

Med andra ord – just nu är det många öppna kortsiktiga tekniska möjligheter, och det är svårt att på kort sikt välja ut det troligaste alternativet. Worst case är alltså att våg <c> är klar mycket snart och att OMXSPI kollapsar härifrån inom kort. De något mer troliga alternativen är dock att våg <b> alltjämt pågår eller att våg <c> pågår och har en del uppåt kvar att göra. Svårt att säga mer än så just nu.

OMXSPI 3 MIN

I S&P 500 verkar våg <c> uppåt pågå. Här tycker jag att det är tydligare att våg <b> redan är slut, men det måste inte vara så. Så markeringen <b> kan bli våg {A} av <b>, det får tiden utvisa. Om våg <b> redan är slut, så ser vi just nu våg <c> uppåt i S&P 500. I värsta fall blir våg <c> kortare än våg <b>, och S&P 500 har då skapat en Running Flat-formation, som varslar om omedelbar och stark fortsatt nedsida. Vi har ju knappast haft någon kapitulation ännu i denna marknadsfas, och det kan mycket väl bli så att vi får en mycket kort våg <2>/<B> här, följd av ett massivt ras i våg <3>/<C> med start inom kort, kanske redan idag i värsta fall. Som läget ser ut nu, är detta ett inte alls osannolikt alternativ, tvärtom, ett av de troligaste.

S&P 500 3 MIN

Det finns alltså *ingen* anledning just nu, att slå av på riskhanteringen och vaksamheten. Det finns tekniska förutsättningar i bägge indexen för en abrupt och rejäl fortsatt nersida härifrån – samtidigt som det ännu är för tidigt att exkludera kortsiktig mycket mildare scenarion som innebär en tids fortsatt uppåtrekylerande.

2018-02-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

OMXSPI har idag infriat minimimålet för våg [b] beträffande pris, men, tidsmålet infrias först 2018-02-12 (ändrat från den 13:e!). Därmed tror jag att våg [b] som helhet kommer att pågå in i nästa vecka.

Men, det är möjligt att våg [b] i sig kommer att delas upp i en ABC-formation, och då våg A av [b] vara avklarad nu eller snart. B-vågen internt i våg [b] kan i så fall gå upp till [a]:s topp utan att det vore något konstigt, för att sedan följas av våg C av [b] neråt mot 540-545-området igen.

Den kortsiktiga förutsägbarheten har därmed fallit en aning, men jag tror fortfarande att våg [b] kommer att avslutas tidigast på måndag och kring 540-542. Men vi kan alltså få en ganska rejäl uppåtrekyl härifrån internt i våg [b]. Alltså är det lite av ett ingenmansland på kort sikt nu, där tvära kast inom intervallet 540-560 på ett ungefär är fullt möjligt enligt vågstrukturen.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 verkar vara i våg (A) av [b], som tog ut ny lägstanotering igår. Våg [b]:s djup börjar därmed indikera att våg <2>/<B> som helhet kanske inte kommer att avslutas ovanför våg [a]:s topp, och det varslar också om massiv styrka i nedåttrenden, vilken dock först bör realiseras i kommande våg <3>/<C> neråt som troligen inte startar ännu, utan först om 1-2 handelsveckor. Make no mistake, sannolikheten är mycket stor för att S&P 500 ska rejält ner mot 1202-målet på några års sikt, men, just nu tror jag alltså att en komplicerad sidledes formation utspelar sig.

S&P 500 3 MIN