2018-08-07 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att vara i våg {c} av {Z}, vilken inom kort bör avsluta våg -V- med ett sista ryck uppåt, som bör avslutas i 605-620-zonen. Därefter bör en mycket lång nedgångsformation mot 300-området inledas.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 har så gott som färdigställt en komplett impuls här. Man kan dock tänka sig att våg {5} går mot 2880-området i sitt slutskede, men minimikriterierna för formationen är redan uppfyllda.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar