2018-10-19 – Teknisk analys – OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI befinner sig gissningsvis någonstans i våg <II>, förmodligen i dess B-våg eller början av dess C-våg. Indexet bör gå mot 580-585-området för att avsluta våg <II>, men oaktat detta så är risken fortsatt väldigt hög eftersom att våg <III> neråt väntas inledas inom 1-3 handelsveckor.

OMXSPI 15 MIN

Strukturen på nedgången i S&P 500 är som tidigare noterat oklar, men rörelserna från senaste botten ser korrektiva ut. Det i sig är tyvärr inte utslagsgivande ännu, då det kanske kan vara så att en komplex korrektion håller på att formas från toppen. Tills vidare tror jag att S&P 500 kommer att fortsätta handlas korrektivt på några dagars sikt och kanske testa 2850-området. Men det finns en överhängande risk för fortsatt kraftig nedgång härifrån.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar