2021-12-16 – Historien upprepar sig.

Det var cirka 11-12 år sedan nu, som jag tvingades ta till orda om svininfluensa-giftinjektionerna som cirkulerade då, och varna mina läsare för potentiella biverkningar (eftersom att ”myndig”heterna givetvis inte gjorde vad de skulle på den punkten överhuvudtaget).
Med tiden fick jag tyvärr rätt i många avseenden, även om ”worst case”-biverkningarna (däribland utbredd autoreaktivitet mot skvalen-producerande celler…) förefaller ha drabbat relativt få (och färre än jag trodde) personer, åtminstone sett till kliniskt konstaterade och kvarstående skador.

Nu håller ni därute återigen på med diverse hopplöst farliga injektioner mot ett virus som de flesta av er inte ens har gjort grundläggande research på. Och precis som förra gången, så har myndigheterna valt att pusha en mycket undermåligt testad och utvärderad produkt på er, medan vi som säger mot detta fruktansvärda elände målas ut med olika nedsättande epitet. Någon som helst saklig och vetenskapligt grundad debatt om dessa giftsprutor tillåts inte hållas överhuvudtaget, och de få gånger biverkningar kommer på tal så kör man över farhågorna med extremt vilseledande statistik och även genom att försöka mörka bort biverkningar som ter sig osannolika för den icke-initierade befolkningen.

Här är så version 7 av min jätteartikel om dessa suspekta injektioners biverkningar och toxicitet: VETENSKAPLIGA STUDIER OM SARS-2-GIFTINJEKTIONERNAS TOXICITET OCH BIVERKNINGAR – VERSION 7. Den innehåller bara 194 vetenskapliga referenser (alltså cirka 1,5  genomsnittliga PhD-teser i strikt vetenskapliga referenser räknat) för er giftinjektions-fanatiker därute att argumentera mot. Version 8 kommer 1:a januari, och jag länkar den förmodligen här också.

Innan ni fortsätter injicera er själva och era barn med flera av de nu cirkulerande hälsovådliga S-protein-injektionerna, så kan det vara klokt att gå genom version 7 och se om ni lyckas – för er själva – framgångsrikt skjuta hål på tesen jag driver där. Lycka till med det. (Bara min text-fil med nya länkar att gå genom och addera i kommande versioner är nu uppe i över 33 sidor.)

Vad beträffar Elliott Wave-analyserna så bedömer jag fortsatt att det saknas ett marknadsunderlag för att driva dem igen på den här hemsidan. Befolkningen är så nöjd så med sina injektioner och centralbankspengar. Finns ingen som behöver TA i det här läget (däremot behöver man vissa specifika hjärtmediciner, som ett visst läkemedelsbolag – av en ren tillfällighet, givetvis, är detta bolag även involverad i injektionsbusinessen – producerar, but I digress).

Lämna ett svar