2022-07-01 – Tekniska analyser på OMXSPI, CDAX, W5000 med mer.

Från och med idag 2022-07-01 så erbjuds återigen möjligheten att få ta del av mina finansmarknadsanalyser, vilka jag upphörde med att tillhandahålla för svenska privatkunder för några år sedan.

Skillnaden nu mot tidigare är att jag inte längre erbjuder analyserna som del av en prenumerationstjänst, utan bara per timbasis som en konsultation. Konsultationen avser endast tekniska analyser på marknaderna och trading-möjligheter i olika marknader, och kan inte gå in på privatekonomiska förhållanden och allokering av kapital, samt i andra hand fundamental analys (i bred bemärkelse, inte på enskilda bolag). Det är alltså inte ekonomisk rådgivning det är fråga om.

Marknaderna som jag regelmässigt följer – och som det därmed är sannolikast att jag har något slags ”actionable scenario” för – är:

 • OMXSPI (bredare än OMXS30), Sverige.
 • Wilshire 5000 (bredare än S&P 500), USA.
 • CDAX (bredare än DAX 30), Tyskland.
 • Nikkei 225, Japan.
 • SBF 120 (bredare än CAC 40), Frankrike.
 • FTSE 100, UK.
 • WIG Index, Polen.
 • MOEX Russia, Ryssland.
 • iBovespa, Brasilien.
 • BSE Sensex, Indien.
 • Crude Oil Brent.
 • Guld/USD.
 • Silver/USD.

Att jag följer dessa marknader betyder dock inte nödvändigtvis att det vid varje givet tillfälle finns någonting lämpligt att agera på i dem. Om du vill ha en konsultation beträffande en viss aktiemarknad så kan det alltså vara så att jag för tillfället inte har något rimligt ”directional analysis”-uppslag för den marknaden, och då troligen inte heller några rimliga trading-uppslag heller. Det är en risk som köparen måste acceptera.

För att mitigera detta så 1) erbjuds konsultationen som varandes en viss tidsrymd, vilket gör att vi kan gå vidare med andra marknader om tiden räcker till. Men även 2) genom att jag också kan vägra att sälja en konsultation för en viss marknad som jag bedömer är för oklar, för att spara alla inblandade parter tid och i köparens fall även dennes pengar.

Pris:

– 1500 SEK för en 30-minuters konsultation.
– 2500 SEK för en 60-minuters konsultation.

Kontakta mig på info (at) ewtinvesting.se för mer information eller för att boka en konsultation. Ange gärna vilka marknader som är av intresse för er.

 

”Bonus”-avsnitt:

Beträffande de fullständigt livsfarliga SARS-2-S-giftinjektionerna, så har jag skrivit en  mycket omfattande serie varnings-artiklar om dessa preparat. Här är version 11 av min senaste varningsartikel om dessa kriminella och livsfarliga preparat – den är 211 A4-sidor lång och är baserad på 365 referenser varav 309 är vetenskapliga artiklar. Jag hoppas att läsaren har sett några av de tidigare versionerna som jag högst sporadiskt har länkat även från den här hemsidan. Om läsaren eller dennes anhöriga överväger ta fler av dessa fruktansvärda preparat, så kanske det kan vara klokt att läsa genom den ovan länkade artikeln först, för att kunna göra ett på allvar informerat beslut beträffande dessa toxiska substanser. Givetvis ska inte jag behöva skriva om sådant på min finansmarknadsanalystjänst, men, landets ”läkare” och andra ”myndig”heter har ju knappast gjort sitt jobb i frågan, och jag har därför upprepade gånger tvingats ta till orda för att varna de jag kan nå.

Tack så långt.

Lämna ett svar