Arkiv

OMXSPI istället för OMXS30?

Vi analyserar inte OMXS30-indexet, utan håller oss till det bredare indexet OMXSPI, som täcker in betydligt mer av marknadens totala handelsflöden.

Eftersom att vår huvudanalysmetod är en vidareutveckling av Elliott Wave Theory, vilken fungerar bättre ju mer likviditet, sektorer och antal aktier som ett index innehåller, så har vi för längesen lagt ner analyser på OMXS30, och kör på OMXSPI istället.

Däremot handlar vi (för privat räkning) även i OMXS30-derivat av olika slag, med såväl positivt som negativt delta.

(OMXSPI och OMXS30 ägs, upprätthålls och kalkyleras av NASDAQ OMX.)

Är våra analysmetoder bevisade?

De senaste åren har det poppat upp en mängd aktieanalystjänster i Sverige, som påstår sig erbjuda diverse handels- och analysmetoder som ska vara understödda av forskning. Tydligen får den genomsnittlige svensken förtroende för någonting som påstås vara understött och uppbackat av forskning, därav dessa formuleringar och denna marknadsföringstaktik. Det är framför allt så kallade ”kvant”-tjänster som beter sig så här.

Hela frågeställningen är störtlöjlig – och våra konkurrenter som påstår att deras analysmetoder är ”bevisade” eller ”baserade på forskning” och ”vetenskap” saknar all grund för sina påståenden.

  1. De flesta kvanttjänsterna använder sig av bedräglig marknadsföring – då de inte avslöjar att deras tjänster är baserade på publikt tillgängliga metoder.
  2. Det finns INGEN EDGE ÖVERHUVUDTAGET kvar i publika kvant-metoder. Det är bara löjligt att tro att inte alla tusentals banker och hedgefonder och prop shops och algoritm-handlare som jobbar hemifrån (vilka är många till antalet…), redan har sönderarbitrerat ALLA publikt tillgängliga kvantformler. Kvant-tjänsterna har alltså ingen riktig edge att erbjuda läsaren.
  3. De mest bedrägliga kvant-tjänsterna talar i sin marknadsföring om att deras strategier ska ha erbjudit bokstavligen tusentals procent i avkastning på den svenska börsen de senaste 15 åren. Detta är totalt falskt. En enkel sökning på exempelvis sajten quora.com , där sakkunniga från olika områden samlas och svarar på varandras och amatörer/nybörjares frågor, visar mängder av svar där specialister inom området pekar på att INGEN har lyckats få fram den påstådda avkastningen från de mest välpublicerade och rakt av kopierade kvant-metoderna. Testerna visar att formlerna verkar ge – i bästa fall – cirka 2-3%-enheter mer avkastning än marknaden, per år.

Så konkurrerande analystjänster, speciellt kvantar, har ingen täckning alls för sina påståenden om att deras metodik har någon slags fördel kvar att erbjuda. ALLA kvantformler är ständigt utsatta för avkastningsreducerande arbitrage från miljontals datorhandlare från världens alla hörn, inte minst från stora institutioner med enorm datorkraft och mängder av programmerare att tillgå.

 

Bevis för teknisk analys då?

Teknisk analys är samlingsnamnet på en bunt metoder som används för att göra en sammanvägd bedömning av vad man tror om marknaden och dess framtida förutsättningar.

Den bistra verkligheten är att det finns inget vetenskapligt stöd för indikatorerna och metoderna en och en. Marknaden fungerar inte så – metoder som fungerar och får allmän spridning utsätts för arbitrage och slutar fungera eller minskar i effektivitet (se argumentationen ovanför).

Det krävs lång erfarenhet av trading och teknisk analys, för att kunna göra ett effektivt jobb. Det är det vi har. Lång erfarenhet, och många timmars hårt arbete. Att tro att man kan förlita sig på en matematisk formel, publicerad i böcker för mer än 30 år sedan, och inte jobba, är för amatörer.

 

Bevis för Elliott Wave Theory då?

Elliott Wave Theory (även kallad ’The Wave Principle’) är vår huvudanalysmetod. Eller rättare sagt, vi använder en egen vidareutveckling av som vi kallar ”Extended Elliott Wave Theory”.

Det finns inga ”vetenskapliga bevis” eller ”forskning” för att vare sig Elliott Wave Theory, eller vår egen Extended Elliott Wave Theory fungerar.

Det beror delvis på att metoden inte går att backtesta, då den är ett mycket komplext regel- och riktlinjesystem. Men det har också att göra med att vi helt enkelt inte har någon lust att avslöja metodens innehåll i mer exakthet än det publikt tillgängliga materialet om den vanliga Elliott Wave Theory.

 

”Det hela låter flummigt. Det måste väl finnas forskning på det hela.”

Nej. Marknaden är fundamentalt obestämbar. Inte ens vår ’Extended Elliott Wave Theory’ kan med säkerhet förutspå finansmarknaderna från dag till annan. Allt är en fråga om sannolikheter.

I övrigt – vi bryr oss inte så mycket om vad läsaren och besökaren på vår hemsida anser om våra analysmetoder.

Det finns inga objektiva bevis för att vår metodik fungerar för någon annan än oss själva. Det finns inte heller några objektiva bevis för att konkurrerande tjänsters analysmetoder fungerar, vare sig de är stockpickers, eller kvant-tjänster, eller kör med andra upplägg.

Läs våra fria intra-dag-uppdateringar, och bilda dig en egen uppfattning. Om du inte gillar våra analyser och tycker att de är skräp, ignorera dem.

Se även våra guider till Teknisk Analys.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är ett samlingsbegrepp för studier av existerande prisdata för ett visst finansiellt instrument eller index i syfte att försöka ta reda på vart objektet kommer att gå härnäst (i termer av pris).

Här är några typer av teknisk analys:

Analyserna på den här sidan görs med alla ovanstående listade system (plus några till), utom Dow Theory. Vårt fokus är Elliott Wave Theory, eller snarare vår utvidgade EWT.

Punktlistan ovanför är länkad till våra guider om de olika analyssystemen. För mer information, gå till startsidan på vår guide till Teknisk Analys.