OMXSPI istället för OMXS30?

How Can We Help?

OMXSPI istället för OMXS30?

Du är här:
< Tillbaka

Vi analyserar inte OMXS30-indexet, utan håller oss till det bredare indexet OMXSPI, som täcker in betydligt mer av marknadens totala handelsflöden.

Eftersom att vår huvudanalysmetod är en vidareutveckling av Elliott Wave Theory, vilken fungerar bättre ju mer likviditet, sektorer och antal aktier som ett index innehåller, så har vi för längesen lagt ner analyser på OMXS30, och kör på OMXSPI istället.

Däremot handlar vi (för privat räkning) även i OMXS30-derivat av olika slag, med såväl positivt som negativt delta.

(OMXSPI och OMXS30 ägs, upprätthålls och kalkyleras av NASDAQ OMX.)