Välkommen till EWT Investing Sverige. Du besöker just nu den del av hemsidan där analyser publiceras.

Du måste godkänna följande Disclaimer #1 och Disclaimer del #2 och Full Disclosure för att få lov att utnyttja hemsidan.

Notera att om du trycker på ”Jag godkänner!”-knappen så placeras en cookie i din webbläsare.

Disclaimer del #1: All information som tillhandahålls på denna hemsida eller på någon annan av EWT Investings internetdomäner och hemsidor utgör varken rådgivning eller rekommendationer utan har endast ett upplysande och utbildande syfte. Om någon information som EWT Investing tillhandahåller (i vilket sammanhang som helst) används som grund för ett investeringsbeslut, så sker det investeringsbeslutet och därpå följande handlingar på Läsarens (en person som besöker hemsidan/-orna) egen risk. Läsaren bör vara medveten om att handel med finansiella instrument alltid innebär ett risktagande. Ditt investeringskapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga som helst garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet. EWT Investing kan inte heller garantera eller ta ansvar för att någon information som vi tillhandahåller är korrekt – dock är vår ambition att ge er det absolut bästa vi kan prestera och att öka vår kapacitet och vår kunskap kontinuerligt.

Disclaimer del #2: Du MÅSTE även acceptera att personerna som publicerar information på EWT Investing:s olika hemsidor och andra informationskanaler såsom ALLA sociala medier och epostkommunikation, är aktiva traders, som kan tjäna pengar på att marknaderna rör sig på ett visst sätt och på att du som läsare agerar på ett visst sätt. Normalt sett handlar vi i linje med våra analyser (mer eller mindre och som del av portföljhanteringsstrategier), men på grund av att marknaderna ibland skapar mycket tvära kast och att vi kan tvingas ändra uppfattning i all hast under handelsdagen, så kan det bli så att vi ibland handlar mot någonting vi tidigare har meddelat i någon form (särskilt om aktiemarknaderna handlas väldigt ryckigt och i sidled). Detta är dock ingenting vi strävar efter att göra och vi analyserar därmed mycket sällan aktier eller andra finansiella instrument med låg omsättning och som kan svänga kraftigt hit och dit, för att i görligaste mån undvika den här typen av konflikterade situationer. Kolla ALLTID tid för publicering av ett visst inlägg om en viss marknad/finansiellt instrument för att se vår senast publicerade uppfattning, och ha ALLTID i åtanke att vi inte i realtid hinner eller kan telegrafera vad vi anser om en viss marknad eller ett visst finansiellt instrument som vi är aktiva i. Kom ihåg att på finansmarknaderna är det alltid alla mot alla, vare sig man har en fientlig eller vänlig disposition gentemot andra aktörer.

Full Disclosure: Personerna som publicerar information på EWT Investings olika hemsidor samt alla sociala medier och per e-post, är regelmässigt investerade i såväl positiva som negativa positioner på Stockholmsbörsen och andra marknadsplatser runt om i världen. Positionerna innefattar såväl aktier, som aktieindexderivat av olika slag. Anta alltid att den information/de åsikter du ser på våra hemsidor och alla andra kommunikationskanaler (egentligen inte bara från oss, utan från alla andra också…) innebär att avsändaren på något sätt kan tjäna på informationen.


Accepterar du ovanstående villkor fullt ut är du välkommen att nyttja våra tjänster. Att på något sätt – vilket som helst – ta sig förbi denna deklaration av Villkor utan att trycka på knappen ”Jag godkänner!” och fortsätta nyttja vår hemsida, konstituerar för övrigt att du de facto har tryckt på ”Jag godkänner!”.