Syftet med analystjänsten

How Can We Help?

Syftet med analystjänsten

Du är här:
< Tillbaka

Det finns tre syften med vår analystjänst:

Ett syfte är att tjäna pengar från våra läsare och besökare. Vi gör detta genom att tillhandahålla löpande analyser varje handelsdag, på framför allt OMXSPI (det breda indexet för NASDAQ OMX, vilket visar vågstrukturer och tekniska indikationer bättre än OMXS30, se separat KB-artikel om det) och S&P 500, men ibland även andra finansiella instrument, vilket vi hoppas att läsaren har nytta av och därmed vill prenumerera på.

I detta syfte använder vi oss framför allt av vår egen vidareutveckling av Elliott Wave Theory (som ibland kallas Elliott Wave Principle), men även av vanlig teknisk analys och ibland även fundamental analys.

 

Det andra syftet är att eftersom att vi gillar att kommunicera, så fullföljs detta behov genom en delvis publikt tillgänglig analystjänst som denna.

 

Det tredje syftet är att vi anser oss jobba bättre och lära oss mer om våra analyser är åtminstone delvis publika. Eftersom att vi själva handlar på finansmarknaderna så kommer vår ökade kunskap oss själva samt förhoppningsvis även läsaren till nytta.