2017-09-28 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag.

I OMXSPI är det fortsatt oklart exakt vad som händer i 3-minuters… det kan röra sig om våg [4] som har inletts, men jag är fortsatt skeptisk mot nuvarande markeringar räknat från [II]. Förutsägbarheten är fortsatt något reducerad.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 fullföljde igår minimikraven för våg {III} (även om 2517 ännu inte har nåtts), vilket signifikant ökar risken i detta index. Våg {III} är därmed *kanske* slutförd redan, och i så fall så har våg {IV} neråt inletts. Efter denna våg {IV}, så kan vi få den slutliga våg {V} uppåt, vilken som det ser ut nu, kanske ändå inte tar hem 2533-området, även om det för stunden är möjligt.

Den kortsiktiga risken måste nu betraktas som mycket hög i S&P 500, detta då våg {5}:s färdigställande (när våg {V} också är på plats) bör följas en abrupt kortsiktig nedgång mot åtminstone 2460-området. Detta har nu en möjlighet att inträffa inom cirka 5 handelsdagar.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-09-28 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 har förmodligen inlett dagens handel med en fortsättning på våg {IV} neråt. Denna formation bör ta slut imorgon, med tanke på att den bör vara kortare i tid än våg {II}. Därefter bör våg {V} uppåt ta vid, och göra ett sista glädjeryck.

    Risken är nu mycket hög i S&P 500, trots att det bör finnas lite mer uppsida kvar i det närmaste.

  2. I OMXSPI är det kortsiktiga läget fortsatt oklart, och indexet kan ha gjort klart våg [3] och [4] idag, och då vara i våg [5] uppåt. Ett riktigt glädjeryck mot ATH kan komma härifrån… men om vågräkningen för S&P 500 stämmer, bör ett sådant ryck följas av en rejäl nedgång.

Lämna ett svar