2018-02-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

OMXSPI har idag infriat minimimålet för våg [b] beträffande pris, men, tidsmålet infrias först 2018-02-12 (ändrat från den 13:e!). Därmed tror jag att våg [b] som helhet kommer att pågå in i nästa vecka.

Men, det är möjligt att våg [b] i sig kommer att delas upp i en ABC-formation, och då våg A av [b] vara avklarad nu eller snart. B-vågen internt i våg [b] kan i så fall gå upp till [a]:s topp utan att det vore något konstigt, för att sedan följas av våg C av [b] neråt mot 540-545-området igen.

Den kortsiktiga förutsägbarheten har därmed fallit en aning, men jag tror fortfarande att våg [b] kommer att avslutas tidigast på måndag och kring 540-542. Men vi kan alltså få en ganska rejäl uppåtrekyl härifrån internt i våg [b]. Alltså är det lite av ett ingenmansland på kort sikt nu, där tvära kast inom intervallet 540-560 på ett ungefär är fullt möjligt enligt vågstrukturen.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 verkar vara i våg (A) av [b], som tog ut ny lägstanotering igår. Våg [b]:s djup börjar därmed indikera att våg <2>/<B> som helhet kanske inte kommer att avslutas ovanför våg [a]:s topp, och det varslar också om massiv styrka i nedåttrenden, vilken dock först bör realiseras i kommande våg <3>/<C> neråt som troligen inte startar ännu, utan först om 1-2 handelsveckor. Make no mistake, sannolikheten är mycket stor för att S&P 500 ska rejält ner mot 1202-målet på några års sikt, men, just nu tror jag alltså att en komplicerad sidledes formation utspelar sig.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-02-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

  1. S&P 500 slängde sig för en stund sedan utför stupet igen, men, jag tror ändock att det bara är våg (A) av [b] som pågår, och att indexet inom kort bör göra våg (B) uppåt. Notera dock att jag efter denna korrektionsfas väntar mig fortsatt massiv nersida… men innan dess tror jag att S&P 500 kommer att handlas uppåt mot 2700-området igen. Vi får se.

    Risken finns så klart för en Black Monday här, men jag tycker inte att (A)-vågen ser impulsiv ut om man kollar på detaljerna.

    Själv är jag dock negativt hedgad mot S&P 500 för tillfället, och ämnar behålla denna hedge över helgen, oavsett risken för en uppåtrekyl. För om jag har gjort fel och indexet ska ner direkt, så är den potentiella nersidan mycket större än den potentiella uppsidan.

  2. OMXSPI håller fortsatt på med våg [b] tror jag, och denna formation bör inte vara klar förrän på måndag. Men, som jag har redogjort för innan, så kan våg [b] ju vända starkt uppåt härifrån om den delas upp mer, så alltså kanske mitt 540-542-mål för våg [b] som helhet, inte infrias förrän om 4-5+ handelsdagar.

    Trots den kortsiktiga osäkerheten och möjligheten för en rekyl uppåt på måndag, så är jag fortsatt negativt hedgad, om än inte så mycket som jag var under raset. Min gissning är ändå att korrektionsfasen som helhet inte kommer att avslutas förrän tidigast nästa vecka, och då ovanför 560+. Men tills vidare kan en djävla massa inträffa.

    Lycka till.

Lämna ett svar