2018-03-28 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God dag,

Mäklarligisterna i Stockholm har sparkat min kortsiktiga vågräkning i tänderna idag igen, då nedgången vid inledningen av dagens handel blev alltför djup för att våg <e> av <B> skulle kunna anses vara klar redan. Trots detta illdåd från börsens övriga aktörer, så tror jag alltjämt att jag har rätt vågräkning i det stora hela, och att våg <C> uppåt inleds inom kort. Jag är dock osäker på om den redan kan ha startat då jag i skrivande stund inte kan se ett riktigt bra avslut på våg <e> av <B> vid dagslägsta – jag tror att man bör vara beredd på ytterligare lite nersida i våg <e>. Min uppfattning att våg <C> bör avslutas kring 570 eller mer kvarstår däremot tills vidare.

OMXSPI 3 MIN

I min slutkommentar igår så varnade jag förvisso för att S&P 500 kunde backa tillbaka en del för att hämta kraft, men gårdagens nedgång blev så pass djup så att det nu är tveksamt om våg e av B är slut i S&P 500. Emedan jag tills vidare tror att våg C uppåt inleds snart, så tror jag att man bör vara beredd på en viss kvarstående nersida även i S&P 500 innan våg C uppåt inleds. Vi får se.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-03-28 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

  1. OMXSPI återhämtar sig starkt från morgondippen, men jag är fortsatt skeptisk till om våg < B > verkligen är slut. Det kan vara så att vi endast ser en Flat-formation slutföras räknat från botten den 23:e mars, och då har OMXSPI en våg kvar neråt för att slutföra våg < e > av < B >. Dock väntar jag mig alltjämt en uppåtrörelse mot åtminstone 570-området, oavsett om det blir direkt härifrån, eller från en ny botten.

  2. S&P 500 har inlett dagens handel tveksamt och det verkar inte som att våg e av B är riktigt klar ännu. Jag tror fortsatt att 2700-2802-området blir aktuellt i våg C uppåt, men det är alltså oklart om våg B är klar redan.

Lämna ett svar