2018-03-29 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God förmiddag,

Börsmäklarskojeriet i Stockholm har för tillfället slutat streta emot mina teorier, och låter börsen stiga, vilket kan innebära att jag får rätt med <C>-vågen uppåt i OMXSPI. Givet styrkan i dagens uppgång så tror jag att man med relativt hög säkerhet kan påstå att våg <B> tog slut igår.

Internt i våg <C> så tror jag att våg <I> alltjämt utvecklas, och den ser ut att utveckla delvåg {3} uppåt. Skulle detta stämma, så bör börseländet inom kort pausa uppgången, för att utveckla lilla våg {4} neråt, innan uppgången fortsätter. Med det sagt, så tror jag ändock att OMXSPI ska till åtminstone 570-området i våg <C> som helhet (och betydligt högre kurser än så kan bli aktuella).

OMXSPI 3 MIN

Om S&P 500 fortsätter uppåt från gårdagens stängning, så kan våg B ha avslutats vid gårdagens stängning. Det är i skrivande stund lite tidigt att försöka fastslå, men är fullt möjligt. USA-terminerna är dock inte upp så mycket så att det går att säga med säkerhet. Oaktat detta, så är min bedömning fortsatt oförändrad, att S&P 500-eländet ska mot 2700-2802 den närmaste tiden – med visst förbehåll för att våg B alltså kanske behöver tillverka lite mer vågor på nersidan.

S&P 500 3 MIN

Lämna ett svar