2018-06-13 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

Min syn på OMXSPI är oförändrad efter hittillsvarande handelsdag – jag tror att OMXSPI alltjämt ska mot 584-592 inom kort.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 avgjorde under gårdagens handel inte frågan om huruvida våg [3] eller [4] pågår. Bäggedera alternativen är möjliga tills vidare. Det bör finnas en del nettouppsida kvar i våg {B}, men den större formationen {C} ner mot 2400-2425 bör starta inom en inte alltför avlägsen framtid.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-06-13 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

  1. OMXSPI handlas korrektivt vidare, i vad jag tror är våg C. Formationen bör inom kort söka sig uppåt mot 584-592, men kan därpå först ha lite mer intern rekyl neråt att ut.

Lämna ett svar