2018-09-14 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI handlas vidare uppåt mot slutet av veckan, och ligger alltjämt under <II> -<IV>-linjen. Indexet ger fortfarande inte några tydliga indikationer på huruvida det har toppat ut eller inte, varvid man bör vara fortsatt försiktig med positioneringen.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att vara i våg <V> uppåt alltjämt, och bör inom kort nå nya högsta-nivåer över 2920 för att kunna avsluta våg <V>.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar