2018-10-02 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God afton,

OMXSPI handlas vidare i den korrektiva triangel-liknande formationen, vilken ännu inte är avgjord i termer av formationstyp. Indexet bör vara nära en signifikant topp, men den kanske inte infaller förrän marknaden har tagit sig förbi 620-området.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 jobbar vidare på den avslutande våg {5}, som kan avslutas på de här nivåerna inom kort. Det kan dock också bli så att vi får ett sista ryck uppåt mot 2950 för att avsluta våg {5}, men det spelar ingen större roll då det bör kvarstår väldigt lite uppsida i bägge fallen.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar