2018-10-30 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God afton,

OMXSPI förefaller vara i våg C av <II> uppåt, vilken inte nödvändigtvis behöver gå mycket högre än cirka 565, men som kan komma att gå mot 580-585-området. Efter att våg C av <II> är klar, så bör indexet inleda våg <III> starkt neråt.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att vara i våg C av <II> uppåt det med, och indexet bör fortsätta uppåt en aning de närmaste dagarna. Men inom kort bör våg <III> starkt nedåt inledas.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar