2018-11-30 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att fortsätta med våg C av <II> uppåt. Indexet bör passera 560 nästa vecka, men har kanske gjort klart merparten av våg C nu. Det tidigare målområdet 580-585 ser en aning mindre aktuellt ut efter veckans handel, men kan kanske bli aktuellt alltjämt. Inom en inte alltför avlägsen framtid bör OMXSPI toppa ut, och inleda våg <III> neråt.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att ha gjort klart merparten av våg III av C vid det här laget, och bör inleda våg IV av C neråt inom kort, förmodligen i början på nästa veckas handel. Våg V av C uppåt kvarstår därpå. Indexet bör toppa ut våg C under 2810-området. Inom kort bör en rejäl våg 3 neråt inledas.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar