2018-12-04 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

Det är nu tveksamt om OMXSPI verkligen har slutfört våg B, eftersom att indexet vänt neråt de senaste dagarna utan att en komplett impulsiv struktur för våg C går att skönja. Det verkar därmed som att våg B blir mer utdragen än tidigare väntat, och den nuvarande markeringen kommer troligen att få flyttas framåt en bit inom kort.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 har också vänt neråt från mitt målområde för våg C, men, innan en komplett impulsiv struktur går att skönja för den förmodade C-vågen, och det är sannolikt så att våg B förlängs mer än vad jag först hade räknat med. Någonting i stil med de nuvarande markeringarna för våg B och C är sannolikt att vänta.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar