2018-12-11 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI förefaller ha inlett våg {C} av <II> uppåt, och bör fortsätta netto uppåt mot 560-585-spannet på ett ungefär under den närmaste tiden. Men inom en inte alltför avlägsen framtid bör våg {C} slutföras som en komplett impuls, och då följas av våg <III> starkt neråt, vilken bör ta indexet ner mot 400-nivån.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 bör ha slutfört våg {B} nu, och bör inom kort inleda våg {C} av <II> uppåt. Våg {C} bör avsluta våg <II> någonstans under 2810-området, och därefter bör våg <III> starkt neråt inledas. Våg <III> bör ta S&P 500 ner mot och kanske under 2000-området.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar