2018-12-14 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI är förmodligen kvar i våg {C} men formationen ser inte ut att bli en stark vanlig impuls, utan kanske snarare en Ending Diagonal Triangle, som bör sluta något högre, men bör följas av våg <III> starkt neråt därpå. Detta förblir med andra ord ett högriskläge, även om det kan finnas lite uppsida kvar mot 565-585 innan våg <II> är slut.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att fortsätta med våg {B} längre än väntat, men bör inom kort vända uppåt i våg <II>. Den mycket kraftiga vågen <III> neråt bör dock inledas inom en inte alltför avlägsen framtid, varvid detta förblir ett högriskläge, oaktat en eventuell mindre upprekyl.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar