2018-12-18 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God kväll,

OMXSPI ser ut att fortsätta med det korrektiva mönstret, och kan inom kort göra våg {C} av <II> uppåt. Det tekniska läget har försämrats avsevärt på sistone, och det kan även vara så att våg <III> redan har inletts, i så fall blir nästa uppgångsfas bara en liten C-våg uppåt mot 550-555 på ett ungefär, innan marknaden rasar rakt utför i våg <III>:s starkaste fas. Högriskläget består således tills vidare.

OMXSPI 15 MIN

S&P 500 ser ut att fortsätta med det jag tror är slutskedet av våg {B}, men, indexet måste nu inom kort avsluta våg {B} och ta mer kraft uppåt för att vågräkningen ska vara trovärdig. Våg {C} måste inom kort sätta av mot åtminstone 2750-området. Annars pågår någonting annat. På allt annat än kort sikt är risken för fortsatta nedgångar hög. Men den långsiktigare prognosen kan komma att bli mer positiv när/om en eventuell uppåtrörelse härifrån inleds och om den kan återta vissa kritiska nivåer på uppsidan. Tills vidare bör man vara försiktig.

S&P 500 15 MIN

Lämna ett svar