2018 – ännu ett år av outperformance gentemot OMXSPI.

God afton,

På årets sista dag har det blivit dags att summera årets handelsresultat och jämföra det mot börsen. 2018 var ett dåligt börsår för den genomsnittlige investeraren och tradern; under 2018 föll det svenska börseländet OMXS30 med -10,67%, om vi räknar in utdelningar föll eländet kring -7,5% på ett ungefär.

Min portfölj steg istället med +12,65%, vilket innebär att jag återigen inte bara fick en överavkastning jämfört med börsen, utan att jag dessutom alltså återigen fick ett hyfsat plusresultat.

Min portfölj består dels av utdelningsaktier som jag sällan säljer, samt indirekt råvaruexponering via relaterade aktier, samt handel av index (under 2018 uteslutande OMXS30 och S&P 500) via ETF:er och derivat.

Jan Malmberg @ EWT Investing versus OMXS30, 2018.

Ovanstående screenshot från min ISK på Nordnet, via Shareville, visar hur avkastningskurvan såg ut under årets gång. Jag har som vanligt censurerat bort mitt namn och mitt användarnamn, då jag inte eftersträvar följare på Shareville.

Min portfölj genomled 2 stycken drawdowns under året. Den första inträffade i januari 2018, då jag var mycket säker på att en nedgång skulle inträffa, och blankade tungt medan börsen steg som en raket, inför det stup som senare skulle komma. Denna drawdown var inget större problem eftersom att jag var 100% säker på att jag hade rätt på kortare sikt, och tog medvetna temporära tapp på negativa positioner, vilka ju sedan blev belönade kort därefter.

Jag lyckades sedan trixa upp portföljen till cirka +11% en bit in i juli, innan årets andra drawdown inträffade.

Vad som hände från början av juli och någon månad framåt, var att jag var säker på att marknaden skulle uppåt en bit på kort sikt, vilket jag valde att blanka mot, då jag var mycket säker på att det skulle bli en nedgång därpå, vilken utlöstes först något senare under året än vad jag trodde på då.
Det jag inte hade räknat med var att okunniga småsparare och även diverse ”professionella” aktörer (hedgefonder, med mer, vilka med mycket få undantag gjorde ett uruselt 2018 tillsammans med det vanliga ”long only”-folket) hade tänkt driva upp börskurserna så högt igen i en ny helt onödig excess – och alltså visa att de inte lärde sig någonting av Januari-Februari-läxan från samma år (!).
Därmed straffades min portfölj under de kommande tre månaderna, och hamnade ett tag faktiskt på minus för året. Helt tack vare att okunniga amatörer av olika slag drev upp marknaden alldeles för högt.

Marknaden har inte alls ”alltid rätt”, som många påstår eller tror sig veta. Marknaden har nästan alltid fel, särskilt i topp- och bottenlägen, och de flesta som har kapital investerat på börsen har ingen aning om någonting och saknar strategier. Därför fylldes börsbubblan en gång till, inför den rejäla omgång av problem som hopades, och utlöste nästa större utförslöpa…

…som inleddes i oktober. Min portfölj vände därikring starkt uppåt under de kommande månadernas börsnegativitet, och avslutade sedermera börsåret 2018 straxt under ATH.

Trots att juli-oktober-drawdown:en berodde på amatörer och lustigkurrars köpvilja, så gjorde jag själv några regelrätta tradingfel. De är:

  • Jag satte ej stoploss på en aktie utan utdelning, som föll från cirka +20% till -20% som lägst.
  • Jag satte ej stoploss på en aktie med blygsam utdelning, som föll från cirka +15% till -10% som lägst.

Dessa två tradingmisstag kostade min portfölj ungefär +2-3%-enheter (svårt att säga exakt då jag inte vet vad jag hade gjort därpå, om jag inte hade gjort dessa fel utan istället likviderat mina positioner i tid).

Trots dessa fel och brister så avslutade jag ändock alltså året med ungefär +15-20% överavkastning mot de svenska aktieindexen (utdelningar inräknade), och ett positivt resultat om +12,65%. Nu behöver jag inte jaga avkastning under 2019, vilket placerar mig i ett riskhanteringsmässigt bra och avslappnat läge.

Är det smart att klandra det övriga börsfolket för en drawdown, kanske någon frågar sig? Svaret är, ja, om man har gjort sin research rätt, så är det hållbart. För då kan man ta stora positioner och göra stora och säkra vinster på att det övriga börsfolket har fel. Hur vet man att man själv har rätt då? Svaret är att det vet man inte, man måste ha hållit på med detta länge, och vara villig att göra analysarbete sent in på natten om så krävs, och vrida och vända på Elliott Wave-strukturer som marknaden skapar i timmar om så krävs. De flesta har inte den disciplinen eller förmågan att gå emot strömmen, och då är attityden att ”resten av marknaden har fel och är idioter” farlig, eftersom att man då inte gör det analysarbete som krävs för att lyckas med en sådan förhållning.

Hade du som läser detta tjänat pengar på mina analyser under året? Det är svårt att säga, men förmodligen hade du gjort det. Man kan dock slå sönder sin portfölj med för stor exponering i derivat och optioner av olika slag, och då bli straffad under en drawdown-period. Så svaret kan omöjligt vara att du garanterat hade tjänat pengar på att vara prenumerant på den här sidan. Men förmodligen hade du gjort det, och du hade kanske till och med tjänat mycket mer än vad jag själv gjorde i slutändan.

Lycka till under 2019, och gör dig själv en tjänst och prenumerera på en analystjänst som faktiskt går plus även under dåliga tider, alltså, den här analystjänsten du just nu besöker.

Lämna ett svar