2017-06-12 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

Hej.

OMXSPI har ”flash crashat” under morgonens tidiga handel, vilket stör strukturen i intra-dag-diagrammet betänkligt. Terminerna har dock inte registrerat denna påverkan, men alla data-feeds jag har visar denna spik, som kommer att vara irriterande för ett bra tag framöver.

Om man ignorerar spiken, så har OMXSPI börjat röra sig på ett sätt som föreslår att våg (5) har toppat ut, men indexet måste ner genom 582 för att bekräfta detta (och jag räknar tills vidare spiken som ett beräkningsfel på grund av SCA:s utdelning och räknar den alltså just nu inte som ett legitimt brott av 582).

S&P500 är i ett läge där min vågräkning kan vara korrekt, men där marknaden ännu inte har omintetgjort möjligheten att jag har räknat fel på våg 3:s utbredning. Alltså är S&P500 i antingen våg 4 neråt (och då har jag missbedömt strukturen i 3-minuters lite grann…) eller så har indexet avslutat våg <V>, och ska nu fortsätta starkt neråt. Detta visar sig under denna handelsvecka.

Ingen signifikant geopolitisk händelse har inträffat vad jag kan se under helgen, så tills vidare verkar detta vara ett idiosynkratiskt säljtryck (en ytterst vedertagen term…) i aktiemarknaderna.

2 tankar kring ”2017-06-12 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

  1. S&P500 har inlett dagen neråt en aning, vilket i viss mån talar för att våg 2 pågår som en Flat-formation, och att en fortsättning neråt i våg 3 bör infalla inom kort. I så fall skulle nedgången i fredags vara våg 1 neråt, naturligtvis.

    Det som talar emot detta är att det inte går att vara säker på strukturen för våg 1, och det är lätt att dra förhastade slutsatser. Som tidigare kommenterat av mig, så kan jag också ha missbedömt våg 3 av :s utbredning till toppen, och om jag har gjort det, så är S&P500 bara i våg 4 av neråt just nu, och även om den kan ta ut mer nersida, så bör det i ett sådant utfall finnas våg 5 av kvar att göra uppåt inom kort.

  2. OMXSPI har inte producerat någon entydig struktur sedan fredagens topp, och ”flash crash”-spiken stör analyserna en del. Jag anser att det är oklart om dagens mindre rörelse nedåt är en impuls eller del av en korrektion, det går att argumentera för bäggedera. Därmed hänger markeringen (5) löst tills vidare. Mer uppsida kan finnas kvar. I så fall blev våg (3) längre, och mer komplicerad än vad jag först väntade mig, och då pågår endast våg (4) neråt just nu, vilken kanske behöver göra mer på nersidan innan våg (5) tar vid.

    Med andra ord är förutsägbarheten i 3-minuters ganska låg just nu. Finns många rimliga scenarion kvar inför dagens stängning, som på kort sikt pekar åt olika håll.

Lämna ett svar