2017-06-15 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

God förmiddag.

Vi börjar idag med OMXSPI i 15-minuters, där en stigande kil alltså *kanske* är klar enligt markeringarna, MEN, detta bekräftas inte förrän 583 eventuellt slås genom. Så dramatiken på kort sikt till trots, så finns det fortfarande möjligheter att ett positivt scenario på medellång sikt fortfarande är under utveckling, om än just för stunden utsatt för press. Så man ska inte ta för mycket för givet beträffande negativa scenarion ännu, även om det finns mycket som talar för att den markerade vågräkningen är korrekt.

I 3-minuters noteras att OMXSPI har slagit genom hela den föregående vågen, som jag tror kan ha varit slutskedet av våg (4). Detta är en ganska stark signal på kortare sikt, och jag tror att man kan markera upp den pågående nedgången som en impulsiv formation, som är nära att avsluta våg III av 3, och därmed bör våg IV av 3 vara på ingång inom kort, med våg V av 3 neråt därpå, innan en något starkare rekyl uppåt kan följa i våg 4. Notera dock att dessa tekniska slutsatser här i 3-minuters hade varit mycket säkrare om 583 redan hade varit passerat. Nu är det inte så, och därmed kan marknaden fortfarande kanske göra om den här nedgången till exempelvis en Double eller Triple ZigZag, vilket mycket väl kan inträffa om ett positivt scenario fortfarande är under utveckling på en längre tidshorisont.

S&P500 däremot ser faktiskt ut att fortfarande vara i våg 4 av <V>, och verkar göra en triangel av något slag i denna vågposition. Dess e-våg bör starta från början av dagens USA-handel, och därpå kan vi få våg 5 av <V> uppåt i S&P500. Detta behöver dock inte inträffa under dagens handel. Men denna divergens i kortsiktiga vågmönster mellan OMXSPI och S&P500 är signifikant, och definitivt något att ha i åtanke för den som kör med negativa positioner på OMXSPI/OMXS30.

3 tankar kring ”2017-06-15 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

  1. OMXSPI ser ut att vara i slutskedet av våg v av III; III blev lite längre än vad jag först trodde. Lilla våg IV uppåt bör ta vid inom kort, men hela våg 3 har alltså därefter även V-komponenten kvar att göra neråt. Om jag har rätt tolkning vill säga – vilket det ser ut som att jag har för ögonblicket i och för sig.

    583 är dock inte brutet ännu, varvid ett positivt alternativ med mer uppsida och nya toppar kvarstår, om än dock kraftigt skadeskjutet (och allt mindre sannolikt) som läget ser ut nu…

  2. OMXSPI är gissningsvis i våg IV av 3, alternativt redan i våg 4. 583 är ohotad inför dagens stängning, varvid osäkerheten består i om jag har rätt tolkning här i 3-minuters, och man bör tills vidare inte tillskriva det negativa scenariot allt för stor trovärdighet, i termer av negativ exponering och så vidare. Men, än så länge ser det bra ut i mina ögon, och jag misstänker att OMX kommer att fortsätta neråt imorgon eller senast i början på nästa vecka, i vad jag tror blir våg 3-V.

  3. I S&P500 är läget allt annat än klart i 3-minuters, och jag tror att våg 4 pågår fortfarande, specifikt våg c av 4. Om våg 4 blir en NEU-TR-formation kan våg c gå ner mot 2405-området inom kort, men därifrån borde S&P500 vända. Mycket större osäkerhet i 3-minuters i S&P500 just nu än jämfört med i OMXSPI, enligt min subjektiva bedömning så klart (man vet aldrig vad man har rätt om och fel om förrän i efterhand…).

Lämna ett svar