2017-06-20 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

God afton. Startar tråden för den 20:e juni redan nu på kvällen.

OMXSPI kan alltså ha stängt i slutskedet av lilla våg B av (y) neråt, och bör inom kort bryta genom 598.15. Men, det är tills vidare aningen oklart om våg (x) redan är klar, jag kan vara för snabbt ute med den markeringen, och i så fall är det tänkbart att OMX öppnar neråt en liten aning för att slutföra våg (x). Svårt att säga hur detaljerna tänker ordna sig. Oavsett vad så bör OMXSPI som sagt gå mot 598.15, det är ett väldigt troligt kriterium för våg (5).

S&P500 ser ut att *kanske* ha slutfört hela våg 5 under gårdagens handel. Det går nu att urskilja vågorna I-V internt i våg 5, så en omedelbar vändning rakt ner i källaren är möjlig direkt härifrån. Dock ska det sägas att om våg III förlängs tydligare internt, så har vi inte sett slutet på våg III ännu. Då blir markeringen IV bara våg ii av III, och det bör då finnas lite mer – om än i det större sammanhanget begränsad – uppsida kvar. En passage av 2434 är ett extraordinärt dåligt tecken just nu.

4 tankar kring ”2017-06-20 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

 1. Läget är något oklart i OMXSPI på kortare sikt – våg (y) kan ha devolverat till en NLT-formation som går i sidled, för att därpå bryta ut neråt.

  OMXSPI har dock med god marginal fullföljt sina minimikriterier då indexet har tagit sig förbi 598.15.

  Intressant nivå i 3-minuters är 596.15, en mindre säljsignal som dock kan bli falsk. Desto viktigare är 590-nivå. Ett brott där omintetgör ett positivt scenario, och stärker avsevärt min teori här i 3-minuters, vilken ju talar för ett kraftigt utbrott neråt när våg (5) är klar.

  Vi får se hur det blir. Det är en bra bit kvar ner till 590 som läget ser ut just nu.

 2. OMXSPI har backat korrektivt från toppen idag, och det är tveksamt om våg (5) är över. Om våg (y) pågår som en NLT-formation så bör OMXSPI gå i sidled här, och sedan backa, så den nominella toppen är kanske satt för våg (5), om än inte den ortodoxa, strukturella toppen.

  Man ska inte vara för kaxig om man håller på de negativa scenariona här, mer nersida krävs för att stärka dem, både i OMXSPI och S&P500. I OMXSPI är nästa kortsiktiga säljsignal på 594.75 (dock inte så viktig eller utslagsgivande), men det är 590-området som kvarstår som det viktigaste för att avsevärt stärka min nuvarande teori 3-minuters, och det är en bra bit dit härifrån.

 3. S&P500 har inlett något neråt, men måste backa ända ner till 2434 för att stärka det negativa scenariot. Man bör också komma ihåg att den här impulsen som verkar ha slutförts sedan igår, kanske bara är del av våg 5, det finns flera olika sätt för våg 5 att bli mer komplicerad och gå något högre än vad som hittills har skett.

  Oavsett så bör eventuell uppsida vara relativt liten relativt riskerna och hur djupt indexet kan falla, men faktum kvarstår att innan 2434 har brutits genom så kan man inte enligt regelverket påstå att våg 5 är slut med någon större säkerhet.

Lämna ett svar