2017-06-21 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

God morgon.

Tänkte att vi tar ett dagsdiagram på OMXSPI idag, för ett lite större perspektiv. Den här pågående uppgångsfasen startade sannolikt då en triangel slutfördes vid botten i december 2016, och de föregående formationerna verkar vara mycket komplicerade korrektioner, som gör det svårt att få fram vettiga vågräkningar ända bak till 2012, som det ser ut just nu.

OMXSPI har alltså skapat vad som kanske är en stor stigande kil som kan vara nära sitt slut, men, i dagsdiagrammet ser man tydligare att vi måste få bekräftelser genom att 590, 583 och 571 passeras. En passage av 590 slår ur ett positivt scenario som kan innebära en våldsam stigning inom kort, och är den för tillfället viktigaste nivå. 583 är inte jätteviktig som det ser ut nu, men ändock något att ta på allvar. Och så har vi då 571 som eliminerar minst ett positivt scenario.

I S&P500 är den tekniska bilden i mitt tycke tydligare än i OMXSPI. Sedan botten i november 2016 kan man räkna en komplett impuls som är klar ända fram till våg <IV>. Som framgår i dagsdiagrammet så kan våg <V> vara klar när som helst, då den har uppfyllt alla minimikriterier redan. I dagsdiagrammet för S&P500 får vi markera upp 2389 som en kritisk nivå, en passage där är ett mycket dåligt tecken och talar starkt för att våg <V> är avklarad.

I OMXSPI intra-dag så är nästa kritiska nivå neråt 592.9, och därefter har vi 590. Jag är tills vidare inte övertygad om att våg (5) är slut, då det inte finns någon särskilt sannolik toppformation på plats ännu, men vi får se vad marknaden gör under dagen. Omöjligt är det inte.

S&P500 backade igår, men hotade inte 2434-området, som är den mest närliggande kritiska nivån i S&P500. Dock är S&P500-terminen just nu nere på 2434, och vi kanske får en inledande handel genom nivån, som läget ser ut just nu. Men även i S&P500 kan man alltså än så länge inte alls vara säker på att en topp har inträffat, våg <V> kan fortfarande pågå, och ”fynd”köpare kan fortfarande rädda den här situationen och förlänga våg <V> ytterligare. Vi får se vad ”fynd”köpsfolket som gillar Shiller på CAPE 30x hittar på för hyss. Bäst att inte anta för mycket.

(OMXSPI-analyser finns även på vår internationella hemsida, så även S&P500.)

2 tankar kring ”2017-06-21 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500 med mer.

  1. OMXSPI har förvisso brutit genom 590, vilket är en viktig signal, men, har inte gjort det med en än så länge tydlig och entydigt impulsiv struktur, och marknaden kan faktiskt trassla sig ur denna negativa signal, om det är så att en sidledes triangel håller på att formas. Detta bör visa sig de närmaste dagarna. Men brottet av 590 försvagar avsevärt ett kvarvarande positivt scenario, det får man säga.

  2. S&P500 handlas i skrivande stund ner genom 2434, med god marginal, men strukturen på nedgången är än så länge tveksam, och marknaden kan trassla sig ur den negativa indikationen om det är så att en triangel håller på att formas. Så man ska ändå inte ta negativa scenarion för givet, men faktum är att man kan kanske räkna vågorna 1 neråt och 2 uppåt som en nedåtlutande uppåtrekyl, och i så fall ska S&P500 troligen rejält neråt härifrån i våg 3. Detta lär visa sig inom kort.

    Negativt ser det ut inför vår stängning, dock, det får man tillstå. Vi får se om det håller i sig.

Lämna ett svar