2017-06-22 – Teknisk analys OMXSPI, S&P500 med mer.

Hej.

OMXSPI producerar sidledes mönster hittills idag, och kanske håller börsen på att tillverka en sidledes triangel, vilket i så fall kan innebära att brottet av 590 blir falskt. Men det är för tidigt att säga. Det finns just nu många öppna möjligheter.

I S&P500 har jag hittat ett sätt att tolka den hittillsvarande nedgångsfasen som en Running Triple Combination i vågposition 2, vilket OM det stämmer bör leda till ett våldsamt utbrott neråt i våg 3 direkt härifrån. En fallande Running Triple Combination skapas oftast då mängder av fyndköpare och ”klippare” och andra sorters aktie”kungar” kastar sig in och köper dippar, medan stora aktörer fortsätter pressa på neråt, vilket skapar en nedåtlutande korrektion, som till slut mynnar ut i ett våldsamt säljtryck neråt i våg 3.

Håller det på att inträffa nu? Jag vet inte. Den vanligen korrekta tolkningen för den här sortens ryckiga och till synes korrektiva nedgångar, är att de är korrektioner, och det skulle då tala för att S&P500 inte har toppat ut ännu, utan bara producerar en korrektiv A-våg som är del av en Triangel eller en Flat. I så fall – och det är det vanligaste utfallet – så skulle S&P500 inom kort bottna ut och vända uppåt istället, i någon slags B-våg, som kan gå mot nya ATH.

Så ta inte detta negativa scenariot för givet ännu, det är bara en tänkbar möjlighet. Den är dock attraktiv sett till vad jag tror om resten av vågmönstret i S&P500 (se gårdagens dagsdiagram för en mer övergripande bild).

Skulle S&P500 dock öppna neråt en bit idag, och inte visa någon större rekylvilja innan vår stängning inför ännu en av dessa fördömda aktiehandelsstörande svenska långhelger, så finns det absolut en möjlighet att det häri markerade scenariot stämmer, och att en våldsam våg 3 neråt är under utveckling.

Tyvärr kan jag inte förutspå framtiden, och just det här läget bjuder på relativt diametrala utfall, det ena innebär en fortsättning starkt neråt, och det andra innebär en kanske-inte-så-stark rörelse uppåt, och att S&P500 ännu inte har toppat. Och det går som sagt att argumentera för båda utfallen.

Så det handlar som vanligt i sådana klart divergerande bifurkationspunkter (usch vad matematiker blir arga på mig för denna misshandel…) om att ställa potentiell uppsida (troligen relativt begränsad) mot potentiell nersida (troligen väldigt stor), och för var och en att avgöra vad man vill ta för risk. Personligen anser jag att riskerna är större på nersidan, än vad möjligheterna är på uppsidan.

2 tankar kring ”2017-06-22 – Teknisk analys OMXSPI, S&P500 med mer.

  1. OMXSPI stretar uppåt inför vår destruktiva midsommarhelg (är oerhört trött på alla dessa svenska helger som det strösslas med i tid och otid och som disrupterar ordinarie handel), och det är mycket tveksamt vad som pågår. Givet dagens utveckling, är det oklart om våg (5) är slut, och brottet av 590 kan visa sig bli ett falskt sådant.

    Inga strukturellt avgörande besked har heller kommit in under dagens handel; den kortsiktiga förutsägbarheten är mycket låg just nu.

  2. S&P500 har inlett dagens handel uppåt och har därmed omintetgjort den mest negativa utvecklingen som stod att finna inför dagens handel.

    Den bifogade vågräkningen är också osannolik, och föreslår att våg (2)-C pågår nu, och att S&P500 fortsätter neråt senare idag, då våg C är klar. Även detta förslag ser dock inte så värst bra ut, och jag lutar mer och mer åt att våg < V> alltjämt pågår, och att vi nu ser en triangel utvecklas i sidled i S&P500.

    Men i ett sådant utfall har jag svårt att se hur man ska tolka den här nedgångsfasen till gårdagens botten, jag har alltså inget rimligt alternativ just nu, till den publicerade revisionen. Så jag står och väger mellan två olika utfall.

    Skulle S&P500 återigen förlora 2430.50-området under dagens handel så är nog det här bifogade förslaget korrekt, trots att jag just nu är skeptisk till det. I så fall borde våg (3) neråt pågå.

Lämna ett svar