2017-06-26 – Teknisk Analys S&P500, OMXSPI.

Hej.

Handeln efter midsommarhelgen är något förbryllande, och jag har kommit fram till att jag förmodligen har gjort en liten missbedömning på ett ställe i S&P500. Det är det vanliga med marknadsanalyser, man tar fram teorier, ser hur länge de överlever, och reviderar när så behövs.

Hursomhelst, jag tror nu att man snarare ska se våg <V> som alltjämt pågående, något jag varnade för att jag kunde tvingas till efter förra veckans tveksamma brott av den viktiga 2434-nivån. Min misstanke är att den hittillsvarande uppgången till den senaste toppen, ska ses som en ABC-formation, som utgör våg {1} av <V>. I så fall är S&P500 just nu i våg {2} av <V>, och mer specifikt våg {b} av {2}. Enligt denna teori bör S&P500 idag slutföra våg {b} uppåt, och därpå falla neråt i våg {c} av {2}, vilken bör gå mot 2430-området och kanske något mer därtill. Vi får se om denna något justerade teori kan stämma, det bör marknaden visa de närmaste dagarna.

OMXSPI känner jag mig något mer förvirrad angående, jämfört med S&P500, men kanske formar marknaden en NLT-formation i våg (5), i vilket fall den här uppgångsfasen förmodligen bara är våg B av (b), och i så fall bör våg C av (b) neråt mot 590-området inledas inom kort. Jag känner mig dock tveksam kring mina tolkningar sedan markeringen (3), och jag funderar på revideringar, men för tillfället har jag ingenting jag anser är trovärdigt att komma med.

2 tankar kring ”2017-06-26 – Teknisk Analys S&P500, OMXSPI.

  1. S&P500 faller en bra bit från dagshögsta, och det är i linje med min något reviderade vågräkning för våg . Om jag har hittat vad som för tillfället är rätt utveckling, så bör våg {b} av {2} vara över vid dagshögsta, och våg {c} av {2} neråt bör utvecklas just nu. Denna våg bör i så fall stanna någonstans över 2400. Det kan räcka med endast 2430-området, men just nu i skrivande stund är det svårt att precisera sig bättre. Efter att våg {c} av {2} är klar, så väntar jag mig en svag våg {3} uppåt, men det kan dröja till nästa vecka innan den inleds, vi får se.

  2. OMXSPI rör sig neråt inför vår stängning, och kanske är det våg C av (b) som pågår. Jag är dock mer osäker på mina kortsiktiga teorier för OMXSPI, och vi får se om de överlever denna veckas analysarbete helt intakt. Dock, skulle OMXSPI röra sig ner mot och en liten bit förbi 590 så klarnar läget betydligt, och solidifierar den aktuella vågräkningen i 3-minuters betänkligt. Så den får stå kvar tills vidare.

    I denna teori så borde OMXSPI alltså gå ner mot 590, och därefter göra våg (c) av (5) uppåt en bit, kanske mot 597-området. Vi får se.

Lämna ett svar