2017-07-02 – Teknisk Analys OMXSPI, DAX30, S&P500 med mer.

God afton.

Aftonens svammel inleds med en titt på DAX 30 (Tyskland), som har nått översålda nivåer, samt stöd i form av MA89. Översåldheten är nästan större än vad den var vid botten i november 2016. Min gissning är att en ABC-formation ägde rum från botten i december 2016, men det kan komma att revideras inom kort, en aning. Oavsett vad, så tror jag att en botten på åtminstone kort sikt ligger nära till hands, och att indexet inom kort kommer att vända uppåt. Om DAX 30 återtar 12585 så är det nästan garanterat ingen impulsiv formation neråt som utvecklas, och det är också väldigt troligt att indexet då inte har toppat ut ännu. Men, mot detta talar möjligheten att en 3:e-våg neråt kan vara under utveckling, och fram tills att marknaden eliminerar en av dessa två möjligheter, så ska man vara försiktig med alltför långtgående slutsatser.

OMXSPI är likt DAX 30, plågat av horribla korrektiva strukturer som är svåra att inordna på ett avgränsat sätt, skapade under 2015 och 2016. För tillfället har jag den ortodoxa botten på korrektion från 2015, vid Trump-botten i november 2016, vilket jag anser att intra-dag-strukturen i den handelsperioden talar för. Därifrån tror jag att en ABC-formation har ägt rum, vilken ska ses som våg (1). Den senaste korrektiva handelsperioden trodde jag tidigare var en stigande kil, med våldsamt utbrott neråt vilket ju stämmer så långt, men jag tror numer att det rör sig om en Flat-formation i vågposition (2), vilket om det stämmer, innebär att våg (3) uppåt bör inledas inom kort. Dock måste OMXSPI i ett sådant utfall inom kort ta hem 591-nivån.

I 3-minutersdiagrammet framträder en möjlig fallande kil i OMXSPI tydligare, men den är inte bekräftad ännu. Om endera blå-markerad horisontell nivå tas hem, så stärks positiva scenarion på olika sätt, och 591 och 585.20 är de viktigaste två nivåerna som har störst signifikans. Man bör vara beredd på en ryckig start på veckans handel, och förhoppningsvis ger måndagens handel något slags avgörande beträffande vilka alternativ som är rimliga på både kortare och längre sikt. Men tills vidare är oförutsägbarheten relativt hög.

S&P500 återtog under fredagen viktiga nivåer, vilket stärker bilden av att indexet inte har toppat ut, utan bara tillverkar en komplicerad korrektion av något slag. Markeringarna i 3-minuters kommer jag förmodligen revidera senare idag, men de är de hittills bästa jag har hittat. Jag tror att S&P500 är i slutskedet av våg {2} eller i inledningsskedet av våg {3} uppåt.

2 tankar kring ”2017-07-02 – Teknisk Analys OMXSPI, DAX30, S&P500 med mer.

  1. OMXSPI har stigit starkt hittills idag, men ändock bara plockat hem 582.40-nivån, som var av mindre signifikans. Ändå talar strukturen delvis för en fortsättning uppåt på 1-2 veckors sikt, däremot kan det fortsätta pågå sidledes handel kring 588-580 om det är så att den större formationen (2) (se dagsdiagrammet i dagens analysinlägg…) avslutas med en triangel.

    Så överlag en positiv indikation idag, men ännu ingenting som mer eller mindre garanterat tar bort alla kvarvarande negativa möjligheter – så man bör tills vidare inte släppa för mycket på riskhanteringen och ta någonting för givet åt endera hållet. Strukturell oförutsägbarhet är handlarens vän, då det påkallar lämplig hantering av risken.

  2. I S&P500 är det oklart var våg {2} har tagit slut. Det är frestande att anta att det är vid denna marknadsfasens lägsta botten, men det behöver inte vara så enkelt. Det som däremot framstår som ganska säkert, är att våg {3} uppåt pågår. Man bör vänta sig nya ATH inom kort. Kom dock ihåg att våg {3} inte väntas bli annat än en svag korrektiv fas, som med liten marginal orkar till nytt ATH och kanske någon procent utöver det.

Lämna ett svar