2017-07-12 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500.

God eftermiddag.

OMXSPI stiger idag förbi den viktiga 585.20-nivån, och stärker därmed positiva scenarion som pekar på att 600-nivån nås inom kort, avsevärt. Man bör dock komma ihåg att jag ser en eventuell fortsättning uppåt som troligen varandes den sista i den här marknadsfasen från 2016, så som läget ser ut nu, vill jag inte mena på att detta är ett bra ställe att gå in tungt på lång sikt.

För att ytterligare förstärka det positiva scenariot, behöver OMXSPI nu ta sig genom 591.20. Tills vidare går det alltjämt att räkna på negativa scenarion, men de ser allt mer osannolika ut efter dagens hittillsvarande handel. Även om jag fortsätter ha vissa reservationer kring det positiva scenariot, så har det ändock stärkts och jag anser det vara mer trovärdigt. Och om det är korrekt, så ska marknaden alltså mot 600-området inom kort, men inte nödvändigtvis mycket mer…

S&P500 handlades igår starkt uppåt från dagslägsta, efter att den – av den hopplösa marxistiska mainstream-median i USA – uppblåsta påstådda skandalen med Donald Trump Jr.:s kommunikation med ryska advokater, offentliggjordes av Trump Jr. själv. Naturligtvis handlar inte Västs kommunist-mediers fokus på vilka brott och vilken korruption som hopplösa Hillary eventuellt hade gjort sig skyldigt till och som det eventuellt fanns bevis för, utan allt handlar om att någon har kommunicerat med ”de där hemska ryssarna”, det är alltså rent anti-rysk rasism det är frågan om, och korrupta Hillary ges fortsatt skydd av vänstermedierna här i Väst. Hopplöst.

Hur som helst, mailkommunikationen visade sig innehålla praktiskt taget ingenting av skandalvärde, och när marknaden insåg det så handlades den uppåt till oförändrat igen. Detta *kanske* har brutit det negativa sentimentet i den här korrektiva fasen, och kan leda till att vi nu får våg {3} uppåt. Kanske. Men då måste S&P500 ta sig förbi 2440-området, för att börja förstärka detta föreslagna scenario (som dock är min favorit tills vidare).

2 tankar kring ”2017-07-12 – Teknisk Analys OMXSPI, S&P500.

  1. OMXSPI drar på rejält uppåt idag, och det är därmed nästan helt säkert att våg [III] uppåt utvecklas. Däremot är dess inre struktur fortsatt oklar, och man bör ändå komma ihåg att även 591.20 måste passeras för att man ska kunna vara nästan helt säker på att våg [III] uppåt är vad som pågår. Målet är 600, men inte så mycket mer.

  2. S&P500 har smällt genom även 2443, och det är därmed mycket troligt att våg {3} uppåt pågår i USA. Den bör med liten marginal, orka till ett nytt ATH inom de närmaste handelsdagarna.

Lämna ett svar