2017-09-19 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag.

OMXSPI fortsätter handlas mellan 568 och 570, idag fastspikat kring 569-nivån. Att 569 återtogs idag, talar för att indexet kommer att fortsätta uppåt inom kort, men om det jag tror är våg (Y) av [II] är slut ännu, är oklart. Det kan finnas mer subvågor kvar i formationen.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 handlades korrektivt igår, både uppåt och neråt, vilket talar för att mer uppsida kvarstår. Så tills vidare tror jag alltjämt på mina tidigare ställda målområden efter 2500, vilka är 2517 och 2533. Man ska ha klart för sig att sentimentet i USA är väldigt positivt redan, så vi pratar om en på vissa sätt historiskt överköpt situation, som alltså kan bli ännu mer överköpt innan det är färdigt. Men något långsiktigt bra köpläge är detta förmodligen inte.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-09-19 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. OMXSPI håller sig fortsatt kring 569-nivån, och förutsägbarheten på kort sikt har minskat avsevärt. Jag har ingen åsikt om vart OMXSPI ska inledningsvis imorgon, då jag ser möjligheter åt bägge hållen och inte anser mig kunna sålla mellan dem som det ser ut nu. Överlag tror jag dock fortsatt på lite mer uppsida mot åtminstone 571-området.

  2. S&P 500 har inlett dagen i sidled kring 2505, och ser ut att fortsätta handlas korrektivt i sidled. Överlag tror jag på lite mer uppsida mot 2517 och 2533.

Lämna ett svar