2017-09-20 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God dag.

OMXSPI håller på och konsoliderar straxt under 570-området, och är tillsammans med Europa-börserna och USA-terminerna, avvaktande inför kvällens besked från Federal Reserve, kring såväl räntenivåer som Quantitative Tightening (avveckling av FED:s balansräkning).

QT kan ju så klart stärka USA-dollarn, och därmed leda till ett rally i USD/SEK, vilket kanske tvingar upp den svenska skräpbörsen som ju annars har underperformat rejält de senaste 3-4 månaderna.

Strukturellt så pågår förmodligen de senaste dagarnas triangelformation fortfarande. Tyvärr kan man passa in den på två olika sätt, och därigenom få fram antingen ett utbrott uppåt som då förmodligen går genom även 50%-nivån kring 571.1 och kör vidare mot 578, samt en impulsiv nedgång mot 566 för att hämta kraft. Bäggedera är möjliga och rimliga alternativ. Jag lutar åt det positiva alternativet med en fortsättning uppåt mer eller mindre direkt från dessa nivåer, men, vi får se vad övriga delinkventer till marknadsaktörer anser om det hela.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 handlades fortsatt korrektivt igår, och det är mycket troligt att indexet behöver bryta genom åtminstone 2510 inom kort. Jag har fortfarande 2517 och därpå 2533 som intressanta målområden att titta på.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-09-20 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. OMXSPI tog ändå en tur neråt, om än inte ännu mot 566, vilket inte var direkt väntat.

    Jag tror dock att indexet vid en passage av 569.35 utlöser en hyfsad köpsignal och bör fortsätta uppåt. Men inför dagens stängning kan jag inte utesluta en kraftsamlande avvikelse ner mot 566-området inledningsvis imorgon. Vi får se.

  2. S&P 500 har inte lämnat något avgörande besked inledningsvis idag, men ser ut att tillverka en triangel, som kan få ett mindre utbrott i endera riktningen. Men jag tror ändå i det stora hela att 2517 och kanske även 2533 kommer att testas.

Lämna ett svar