2017-10-13 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag.

OMXSPI har signalerat att våg [V] inte redan kan vara klar. Däremot är det så här på fredagseftermiddagen fortsatt oklart om våg [IV] alltjämt pågår eller om indexet är i våg [V] uppåt. Det ser dock allt mer troligt ut att våg [V] kommer att orka förbi åtminstone 591. Men, detta är alltjämt ett högriskläge, där den troliga uppsidan på kort sikt är cirka +2-3%, medan en mycket stor fallande formation är att vänta inom kort, antingen direkt från dessa nivåer, eller från en topp straxt ovanför 600+ (det sistnämnda förefaller fortsatt vara det troligaste).

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 fortsatte under torsdagens handel att utvecklas i våg [4], och våg [5] har troligen inte inletts ännu, men den borde starta ganska snart. Även om lite mer uppsida sannolikt kvarstår att göra inom kort, så är risken alltjämt hög i S&P 500.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-10-13 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. OMXSPI kan vara i inledningsskedet av våg [V] uppåt, om våg (G) av [IV] i sig blev en triangel, vilket är fullt möjligt. Alltjämt kvarstår 600+ som ett intressant målområde, men som sagt, risken på allt annat än kortare sikt är mycket hög.

Lämna ett svar