2017-10-17 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag.

Jag är missnöjd med min tolkning för OMXSPI i 3-minuters, men ser fortfarande inget bra alternativ (har dock en tolkning jag arbetar på). Den övergripande bedömningen kvarstår dock oförändrad – detta är ett högriskläge där OMXSPI har två rimliga tolkningar i dagsdiagrammet, varav den ena pekar på en topp kring 600+ och den andra antyder att indexet i den här vändan redan nu ska ner mot 550. Då bägge alternativen har ungefär samma minimimål på allt än kortare tidshorisonter, så är det alltså praktiskt sett mest på kortare sikt som jag anser mig ha dålig koll på läget. (Sen kan marknaden ändå göra vad fan som helst, oavsett vad jag anser.)

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 beter sig fortsatt korrektivt i 3-minuters. Gårdagens handel bringade ingen riktig klarhet i strukturerna. Risken är fortsatt hög, men, precis som i OMXSPI så är den kortsiktiga förutsägbarheten ganska hög.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-10-17 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 handlas obestämt inledningsvis idag, och om våg [5] blir en stigande kil med en avslutande NLT-formation, så har indexet redan satt sin topp straxt under 2560. Detta ser attraktivt ut just nu. Men, det är ännu inte det enda möjliga alternativet i 3-minuters, även om det för tillfället ser troligt ut.

    Så risken är fortsatt mycket hög på medellång sikt, men kortsiktigt fortsatt svårt att säga exakt vad som pågår.

    Var försiktig.

  2. OMXSPI handlas fortsatt korrektivt i sidled, och det börjar allt mer luta åt att en NLT-formation pågår, vilken då bör avsluta uppgångsfasen inom kort. Detta kräver som tidigare konstaterat en mindre revision av vågstrukturen på kortare sikt, vilket jag hoppas kunna färdigställa inom kort (mest en mental övning, men detaljer är viktiga om man använder EWT).

    Rent praktiskt är läget som tidigare: Risken är hög på medellång sikt, men på kort sikt finns det två utfall, det ena är rakt ner härifrån mot sub-550, och det andra är en rörelse mot 600+, följd av en rörelse sub-550 därpå.

Lämna ett svar