2017-11-07 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag.

Det ser fortsatt dåligt ut i OMXSPI, då våg <c> av <Z> eventuellt är slut redan. Men, ännu har inte marknaden lämnat tillräckliga indikationer på att våg <b> garanterat är slut – det går fortfarande att spekulera kring om den vågen blir en triangel, något som ser möjligt ut tills vidare, och i så fall skulle ju en kortare våg <c> uppåt kvarstå att göra inom kort.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 gjorde klart mer av våg <V> under gårdagens handel, men, ser fortfarande ut att behöva tillverka fler subvågor för att färdigställa en komplett impuls. Om 2575 förloras ser läget riktigt dåligt ut – men tills vidare är grundtipset här att mer uppsida kvarstår.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-11-07 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. Läget i OMXSPI har försämrats avsevärt under dagens handel, då OMXSPI ser ut att tillverka en nedåtlutande Flat-formation, vars B-våg troligen blev klar för en stund sedan, med C-vågen uppåt på gång nu då.

    Om inte OMXSPI återtar 600 i C-vågen, så ska indexet förmodligen fortsätta rejält neråt inom kort.

    Om 600 återtas, så pågår våg < b > förmodligen fortfarande som en triangel, och lite mer marginell uppsida finns då kvar att hämta i OMXSPI på kort sikt, men en signifikant topp bör då ändå vara närliggande i tid.

  2. S&P 500 är sannolikt i våg uppåt, internt pågår nog en liten 4:e-våg. Det finns därmed troligen lite mer bränsle kvar uppåt, för en tur mot cirka 2600. Men risken är väldigt hög fortsatt, fallhöjden är mycket stor, även om det förmodligen kvarstår lite sidledes handel och därpå lite mer uppsida under de närmaste 0-2 handelsdagarna.

Lämna ett svar