2017-11-16 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God dag,

OMXSPI ser ut att tillverka en Flat-formation, och är fortsatt inne i dess c-våg. Jag är alltjämt kluven kring hur man ska se den föregående nedgångsfasen, och avvaktar tills vidare med att klassificera formationen. Vart OMXSPI ska i närtid vet jag inte riktigt, men förmodligen finns mer uppsida kvar på kort sikt.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara i våg {d} uppåt. Jag har reviderat våg {c}:s utsträckning en aning, och våg {d} ser ut att inleda dagens handel, med en klättring mot 2575-området. Våg {d} behöver som helhet dock gå mot cirka 2580. Därefter bör våg {e} av {4} neråt följa, och därefter bör ett rally uppåt ta vid, i våg {5}. Risken är fortsatt hög, men det ser allt mer ut som att man ändock kan räkna med ett kortsiktigt rally förbi 2600, och kanske mot 2625, alltså ett par procent uppåt – dock bör en signifikant nedgång följa därpå.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-11-16 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 stiger avsevärt från starten av dagens handel, i vad jag tror är våg {d}. Vågens minimikriterier är redan uppfyllda, och våg {e} neråt kan börja när som helst. Våg {e} bör falla neråt mot 2570-2575, men förmodligen inte passera under 2565 (även om det är tillåtet enligt reglerna) – och därpå bör våg {5} uppåt ta vid och gå mot 2600+.

Lämna ett svar