2017-11-27 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God dag,

Börsligisterna har skapat en hittills något kaotisk handel, där OMXSPI har brutit genom en fallande trendlinje, som jag tror är taklinjen för våg [b]. Jag har ändrat uppfattning en aning om våg [b]:s utbredning, och tror att den antingen är klar eller håller på att avslutas som en triangelformation.

Om detta stämmer, så bör OMXSPI röra sig uppåt härifrån, i våg [c] av [2]/[B] uppåt. Denna formation kan komma att återigen nå 583-585-området. Men den bör följas av våg [3]/[C] neråt, och risken är därmed fortsatt hög i indexet, en eventuell upprekyl till trots.

(I värsta fall har jag gjort en missbedömning och våg [2] avslutas då kanske med den här triangeln, fast den blir då riktad åt andra hållet, med ett omedelbart utbrott neråt som följd. Skulle OMXSPI tappa ner under 573 härifrån, så ökar sannolikheten avsevärt för att våg [3]/[C] redan har inletts.)

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara kvar i våg {5}. OM jag har rätt tolkning av triangeln i våg {4}, vilket återstår att se, så bör S&P 500 kunna avancera mot 2630 i bästa fall, men som tidigare påpekat till leda, så är detta en högrisksituation. Om 2589-området förloras så förvärras läget avsevärt. Och om 2575 också lämnar in så ser det mycket illa ut.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-11-27 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 handlas uppåt något inledningsvis idag. Det finns ett rimligt triangelutbrottsmål i S&P 500 kring 2630, vilket troligen kommer att nås. Men risken är väldigt hög, och våg {5} behöver inte gå så högt, den har redan slutfört sitt minimimål.

  2. OMXSPI ser ut att kanske vara kvar i våg [b], och den kortsiktigt ganska höga oförutsägbarheten består. Man kan argumentera för att triangeln avslutar våg [2] (mindre troligt), och man kan också argumentera för att OMXSPI inom kort gör våg [c] av [2] uppåt mot 583-585 (mer troligt), för att därikring avsluta våg [2].

    Oavsett så bör våg [3]/[C] en bra bit neråt följa från ungefär de här nivåerna, vilket man bör ha i åtanke oavsett vilket kortsiktigt scenario man tror på.

Lämna ett svar