2017-11-30 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God dag,

OMXSPI studsar återigen uppåt från Daily MA200 (som ligger vid dagslägsta), och någon eller några aktörer försöker uppenbarligen stödköpa därikring.

Jag tror att jag har missbedömt triangelns utsträckning en aning, vilket är lätt gjort med trianglar då alla deras ben är korrektiva vågor, vilka kan inordnas på väldigt många sätt. Givet studsen uppåt från dagslägsta, så tror jag att våg [b] tog slut först där, och att våg [c] av [2]/[B] uppåt pågår just nu.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 infriade mitt 2630-mål igår, och därmed har våg {5} uppfyllt även sitt minimimål enligt de icke-tvingande riktlinjerna. Formationen kan dock fortgå ännu mer, men indexet är nu överköpt och utanför den adaptiva kanalen (se CWE-diagrammet i S&P 500-sektionen) vilket gör att sannolikheterna börjar tala mot en fortsatt uppgång, en konsolidering, korrektion eller till och med totalomvändning neråt (det sistnämnda om jag har helt rätt vågtolkning…) bör äga rum inom kort.

Men då S&P 500 intra-dag igår bara skapade korrektiva formationer vilka ej ser ut att vara del av en legitim toppformation, så bör man vänta sig lite mer uppsida i S&P 500 i det närmaste.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2017-11-30 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 har letat sig ut på vad som är i dagsdiagrammet kraftigt överköpta nivåer som inte har observerats på flera månader i indexet.

    Intra-dag framträder ännu inget avgörande mönster för våg {5}, och det mest sannolika är därmed att den bör ha en del subvågor uppåt kvar att göra.

  2. OMXSPI har kanske gjort en NEU-TR-formation som våg (E) varvid den kanske ska flyttas fram till eftermiddagens botten. Jag väntar mig alltjämt våg [c] av [2]/[B] uppåt inom kort, men marknaden verkar vara överlag tämligen oentusiastisk, och har nu studsat från MA200-området väldigt många gånger, vilket i och för sig indikerar att området för tillfället är ett stöd, men som också sällan brukar indikera ett beständigt bottenområde. Så även om jag tror på en upprekyl härikring, kanske mot 583-585, så är jag tveksam till om området håller för fler test framöver följande på en eventuell mellanliggande uppåtrörelse.

Lämna ett svar