2018-01-08 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag,

Det är riktigt svårt att få fram en vettig struktur i OMXSPI i 3-minuters, men jag tror att den just nu bästa tolkningen är att våg [c] är en så kallad ”5th Ext. Terminal Failure”-formation, en avslutande megafon-formation. Kanske.

Om så är fallet, så bör våg (5):s slutskede pågå just nu. I lurigaste fall blir den triangel-liknande formationen sedan dagshögsta vågorna (xx) och så en NLT-formation som våg (z), vilken i så fall bryter ut starkt neråt och avslutar våg (5). Men tills vidare är det inte känt var våg (xx) har tagit slut… så tills vidare bör man vara mentalt beredd på en fortsättning uppåt i våg (z) av (5) men även att (z) kanske blir en sidledes formation som avslutar hela våg (5) utan att en ny topp krävs.

För tillfället är det svårt att sålla mellan dessa kortsiktiga alternativ. Men X-vågor ska vara korta, vilket i viss mån talar för att (xx) redan är klar, och att (z) avslutas under våg (y):s topp. Vi får se.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara i slutskedet av våg 3. Indexet har dock ett minimimål på 2747, så våg 5 bör kunna dra upp dit, och kanske även ta hem mitt 2750-mål (det är dock som tidigare påpekat något nedgraderat i trovärdighet, men… fortfarande ett troligt mål).

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-01-08 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 har kanske avslutat våg 3, och befinner sig i så fall i våg 4 i sidled och neråt. Våg 5 bör dock kvarstå efter våg 4. Indexet bör ta hem 2747 för att uppfylla ett viktigt minimidistanskriterium etablerat av en justerad och mycket sannolik vågräkning i dagsdiagrammet, från Nov-2016-botten.

    2750 är inte längre lika viktigt mål, men även det kanske uppfylls. 2747 är säkrare.

  2. Oklart läge i OMXSPI – fortsatt svårt att säga om (xx) är klar eller ej, vilket därmed gör det oklart om våg (z) har inletts redan, eller ej. OMXSPI bör ge besked imorgon, och minska den rådande låga förutsägbarheten.

Lämna ett svar