2018-01-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

God eftermiddag,

OMXSPI fortsätter starkt uppåt idag, drivet framför allt av luften som pumpas in i den amerikanska börsballongen via S&P 500-terminerna. Några positiva fundamentala nyheter som triggers idag har ej inkommit, och trots den alltmer rådande diskursen om ”koordinerad global tillväxt” så är verkligheten att amerikanska företagsvinster är kring 2014 års nivåer, och de europeiska på ungefär samma ställe.

I OMXSPI har idag den viktiga 591-nivån brutits genom intra-dag, och detta är ett varningstecken för två negativa kortsiktiga scenarion, som nu är eliminerade. Det kvarstår dock alltjämt två negativa scenarion till, vilka är intakta, och detta i kombination med att indexet nu är kortsiktigt väldigt överköpt, gör att passagen av 591 intra-dag inte direkt ska ses som en garanterad köpsignal på kortare sikt (och kanske inte heller på längre sikt).

Förutsägbarheten i OMXSPI har fallit kraftigt som ett resultat, och jag har ingen bra teori om vad som pågår i OMXSPI på kortare sikt, och är även osäker på var man ska sätta ut bottenmarkeringen för föregående formation.

OMXSPI 3 MIN

Den amerikanska börsbubblan S&P 500 infriade igår ett viktigt minimikriterium för den större formationen <V>. Det som USA-börsen håller på med verkar vara en förlängd 5:e-våg internt i en annan förlängd 5:e-våg.

Man ser diverse dilettanter spekulera i att det ska finnas mer börsuppgång kvar, eftersom att indikatorerna toppar ut nu, och att marknaderna brukar vända med negativa indikatordivergenser. Men det gäller inte vid extenderade 5:e-vågor, som brukar avslutas med maximerade indikatorer. Dessa är vanligast i råvaror, då panikköp av desperata slutanvändare av råvarorna kastar sig in i dem för att ha råd att fortsätta med sin produktionsverksamhet, men de förekommer även i aktiemarknaderna, till exempel nu, då dårar panikköper på sig en amerikansk aktiemarknad som är övervärderad med minst 50% samma år som centralbankernas QE väntas bli negativ (USA har redan gått över till QT).

Så alltså ska man inte alls vänta sig en ny topp senare i år med lägre indikatorvärden. Istället ska man vänta sig att den här börsuppgången ersätts av en utdragen nedgång, då ”investerar”kollektivet upptäcker att det inte finns fler folk som vill gå in och hålla uppe aktiemarknaden. 1200 är ett rimligt mål för den första korrektionsvågen som följer på den här impulsen (som dock ännu inte är riktigt klar).

Tills vidare i 3-minuters så är det dock tveksamt om den kortsiktiga 3:e-vågen ens är klar riktigt ännu. Den kan nog alltjämt ha lite kvar att göra. Så 2750-målet kommer nog också att nås, även om det som sagt blev något nedgraderat i sannolikhet straxt innan nyår.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-01-09 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500.

  1. S&P 500 har inlett dagen i sidled, och det rör sig förmodligen om någon slags 4:e-våg som utvecklar sig. Det är dock oklart om våg 3 är klar, eller om det vi ser är en fjärde-våg inne i våg 3. Indexet bör ha lite mer uppsida kvar att ta hem, fastän 2750-målet har uppnåtts.

  2. OMXSPI har korrigerats en aning sedan dagshögsta, men nedgången från toppen ser inte impulsiv ut ännu, och det finns förmodligen lite mer uppsida kvar inom kort. Strukturen i 3-minuters för våg [c] är för tillfället väldigt oklar för mig, och jag vet inte var man ska sätta ut den ortodoxa botten för våg [ b ].

Lämna ett svar