2018-02-23 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

God eftermiddag,

I OMXSPI har jag valt att anta ett lite annorlunda scenario för OMXSPI upp till veckodiagrammet. I detta scenario blev våg -IV- en längre Flat-formation som tog slut vid senaste botten. I så fall är våg -V- pågående fortfarande. Det stämmer bättre överens med marknadens löjliga fyndköpsstyrka, där alla fundamentala problem (exempelvis att all ”tillväxt” de senaste åren försvinner om man justerar ut den samtidiga kreditökningen) helt förbises av marknadens mest okunniga aktörer som dippköper ”billiga” aktier inför vad som troligen blir en enorm urblåsning (värre än den senaste nedåtköraren).

Så, våg -V- pågår fortfarande. Dess inledande vågor från botten i början på februari är allihop korrektiva, vilket har reducerat förutsägbarheten på kort och medellång sikt radikalt.  Gå till OMXSPI-sektionen för att se en analys på flera tidshorisonter.

På kortare sikt i 3-minuters, verkar våg {Y} uppåt pågå. En stigande sekvens av sammanlänkande komplexa korrektioner pågår alltså som en del av vad jag just nu tror är våg <C> av -V-, och denna våg {Y} blir troligen inte klar förrän i nästa vecka. Jag väntar mig därmed fortsatt viss nettouppsida på kort sikt.

OMXSPI 3 MIN

S&P 500 ser ut att vara i våg {2} alltjämt, efter att under gårdagens handel ha tagit bort det extremt osannolika enda negativa kortsiktiga scenariot som fanns då. Kanske formationen tog slut i går, men det återstår att se. Lustigt nog tog S&P 500 ut min signalnivå på 2730 igår, innan pajasindexet vände neråt igen, och som läget är nu får våg {2} ta ut nersida till 2617 om de amerikanska börsligisterna så vill. Men detta möjliga kortsiktiga utfall oaktat så bör våg {3} inom kort sega sig över våg {1}:s topp kring 2758. Våg {3} bör dock bli svagare och kortare än våg {1}.

S&P 500 3 MIN

2 tankar kring ”2018-02-23 – Teknisk analys OMXSPI, S&P 500

  1. OMXSPI fortsätter troligen uppåt i våg {Y} efter helgen, men dessvärre är den kortsiktiga förutsägbarheten tills vidare mycket låg, på grund av den stora mängden korrektiva alternativ som är öppna för tillfället. En eventuell nedgång skulle dock i första hand vara bara en del av den större vågen , och förmodligen hålla sig över 557-området.

  2. S&P 500 har kanske avslutat våg {2}, och bör i så fall vara på väg uppåt i våg {3} just nu. Formationen bör med liten marginal överskrida våg {1}:s slut, men inte mycket mer.

Lämna ett svar